”Det är avgörande att det finns en organisation som tar företagens sida”

Rolf Johanssons Schakt & Transport AB startade 1977 som ett enmansbolag. Idag jobbar åtta personer på företaget som är verksamt i både Blekinge och Kronoberg, men som har sitt säte i Tingsryd. Vi fick möjlighet att prata hinder, möjligheter och medlemskap med Birgitta Johansson, delägare i familjeföretaget.  

Det roligaste med att driva schakt- och transportföretag är att det är spännande att hitta de där perfekta projekten där man ser nyttan av sitt arbete, säger Birgitta Johansson, delägare i Rolf Johanssons Schakt & Transport.Foto: Privat

Vad är det roligaste i att driva schakt- och transportföretag? 
– Man ser verkligen nyttan av sitt arbete. Det är också spännande att hitta dom där perfekta projekten där man är som bäst.  

Vad är det svåraste?  
– Att hitta rätt personal och lyckas med matchningen! Kompetensbristen har inneburit att vi har varit tvungna att dra ner på verksamheten, för några år sedan var vi nästan dubbelt så många. Det gäller såväl maskinförare, arbetsledare och projektledare. En annan utmaning är att hantera offentliga upphandlingar; det blir alltmer komplext, sker på otydliga premisser och tar otroligt mycket tid. 

Den viktigaste frågan just nu att förenkla de offentliga upphandlingarna.

Hur upplever ni företagsklimatet i Blekinge och Kronoberg? 
– Ibland är det väldigt bra och ibland är det motsatsen; det är olikheten som är problemet. Vi som företagare vill ju hjälpa kommunen, då känns det konstigt att inte ha ett konstruktivt samarbete; jag menar vi båda behöver ju varandra! På vissa håll börjar vi se en ökad dialog och där tror jag Svenskt Näringslivs arbete med ett förbättrat lokalt företagsklimat är viktigt. 

Vilka andra nyttor ser du med medlemskapet?
– Det är avgörande att det finns en organisation som tar företagens sida och får allmänheten och politiker att förstå vikten av företagande. Rent konkret är den viktigaste frågan just nu att försöka förenkla de offentliga upphandlingarna. I de frågorna har jag fått hjälp av Svenskt Näringslivs expert i Stockholm och från regionkontoret i Växjö.  

Offentlig upphandlingMedlemskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist