NYHET7 mars 2023

Det krävs förståelse för vilken sits våra företagare sitter i

Företagen driver utvecklingen framåt som vi redan är väl medvetna om, men för att kunna fortsätta göra detta behöver de kunna genomföra sina investeringar. Det var i september som Bengt-Ove Johansson, vd på Tryckta i Markaryd, ansökte om tillstånd för 4000 kvm solceller till sin fabrik, men han har ännu inte fått tillgång till elnätet för att koppla upp sig.

”Det är ohållbart med handläggningstider på så lång tid eller att företag ens nekas att koppla upp sig till elnätet när investeringen redan är gjord. Dessutom på uppmaning av elbolaget själva. Sen tidigare har vi blivit varnade för att det finns risk för frånkoppling. Det kräver framförhållning då maskinerna i produktionen behöver hinna stängas av pga säkerhetsskäl innan det händer.”

Det krävs en djupare förståelse för vilken sits våra företagare sitter i. Priserna är naturligtvis ett stort problem, men osäkerheten är värre. Istället för att ställa energislag och problem mot varandra efterfrågas ett fokus på lösningar över alla plan, inte diskussion om vad som är bäst när vi kommit till stadiet där vad som helst är bättre än det vi har. Det behövs ett snabbspår där utbyggnaden av elnätet inte tar 20 år utan finns på plats till de närmsta 10 åren och innan dess måste hinder avlägsnas för att säkra en fortsatt elkvot som försörjer landet.

Bengt-Ove Johansson, vd på Tryckta i Markaryd
För Trycktas del så är det en investering på flera miljoner kronor som har legat outnyttjad under mer än 6 månader. 

”Det är fruktansvärt när hela Sverige ropar efter mer ström och sen får man inte bidra. Vi känner ett ansvar att göra det vi kan. En fin dag hade vi kunnat få igen 40 procent av vår förbrukning via solcellerna. Det är mycket el och mycket pengar.”

För Trycktas del så är det en investering på flera miljoner kronor som har legat outnyttjad under mer än 6 månader. Under den tiden har ansökan varit nästintill obehandlad pga kapacitetsbrist hävdar elbolaget. Investeringen skulle långsiktigt bidra till mindre kostnader och bättre förutsättningar för produktion, men också vara ett ansvarstagande gentemot marknaden.

”Situationen känns tokig och det tar för lång tid där inget händer. Våra politiker kan hjälpa till att skynda på processen så vi företagare kan börja bidra med det vi kan. De sitter på makten.”

Många företag behöver se handlingskraft för att få möjlighet att åtgärda de problem som skjutits undan. På grund av långa processer och väntetid kan företag inte räkna hem sina dyra investeringar som på sikt kan bidra till eller skapa den tillväxt man är i desperat behov av. Elbristen, där det finns risk för frånkoppling av elnätet, väcker stor oro och behöver prioriteras som nummer ett för att vi ska ta ett steg mot att vända Sveriges nedåtgående tillväxt.

TillståndHandläggningstiderTillväxtElförsörjning
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist