NYHET16 februari 2021

Framtidstro i Kronoberg, men hoppet hänger på vaccinet 

Nästan var tredje företag i Kronoberg har sett sin produktion eller försäljning minska under de senaste sex månaderna. Men framtidstron är god. 


Detta visar Svenskt Näringslivs företagarpanel, som besvaras av 5 159 företag i Sverige. Det industritunga Kronoberg har gått bättre än landet som helhet under coronakrisen, så även under smittspridningens andra våg. Men bilden är tudelad. De branscher, främst inom handel och besöksnäring, som drabbats hårdast av krisen har drabbats lika hårt även här. Trots att krisåtgärderna har räddat många jobb ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Från tidigare kriser vet vi att de som blivit arbetslösa, eller inte fått in en fot på arbetsmarknaden, riskerar att fastna i utanförskap. 

– De drabbade branscherna är personalintensiva och viktiga genom att de erbjuder instegsjobb för personer utan formella meriter och med svag koppling till arbetsmarknaden. Åtgärder för att göra det billigare och mer riskfritt att anställa är avgörande för framtiden, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg. 

Att vaccineringen fungerar och håller den planerade tidtabellen är en av de viktigaste frågorna för näringslivet just nu. 
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv

Samtidigt börjar framtidstron nu vända. Nästan fyra av tio företag i Kronoberg tror att produktion eller försäljning kommer öka de närmaste sex månaderna. Bara en av tio tror att den kommer minska. Vaccinet ger hopp om en återgång till det normala. Varje vecka är betydelsefull. Coronapandemin beräknas kosta svenska ekonomin 25 miljarder i månaden i förlorad BNP. Varje veckas försening av vaccineringen kan kosta miljarder. 

– Att vaccineringen fungerar och håller den planerade tidtabellen är en av de viktigaste frågorna för näringslivet just nu. Jobb och företag står och faller med det, säger Ulrica Bennesved. 

Även om hoppet nu börjar återvända till företagen är förväntningarna på framtida investeringar och anställningar lägre än i en normal konjunktur. Ett år av pandemi och hårda restriktioner har drabbat näringslivet hårt och risken är att många företag saknar musklerna för att satsa när ekonomin vänder. I stället måste lån och anstånd betalas tillbaka. Långa ansökningstider och oklara regler gör att stöden till drabbade företag drar ut på tiden, eller inte når dem överhuvudtaget. 

– Att stöden nu verkligen når ut till de företag som behöver det är avgörande, inte bara för att klara krisen utan också för att ekonomin ska återhämta sig så snabbt som möjligt efteråt, säger Ulrica Bennesved. 

FöretagarpanelenKonjunkturKronobergs län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist