NYHET4 oktober 2023

Kronobergs företagare ser dystert på konjunkturen

En dålig utveckling av såväl försäljning, investeringar som antalet anställda under det kommande året. Det tror Kronobergs företagare enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men även på lång sikt finns stora utmaningar i ekonomin.

”Det finns många faktorer som skapar osäkerhet hos företagen just nu. Inte minst ser vi hur hushållen tvingas hålla hårdare i plånboken på grund av inflation och höga räntor. Fyra kvartal i rad har konsumtionen minskat, vilket inte hänt sedan 90-talskrisen”, säger Ulrica Bennesved.Foto: TT Bild
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv
Foto: Stefan Tell

Svenskt Näringsliv frågar regelbundet medlemmarna i sin stora företagarpanel hur deras företag har utvecklat sig de senaste tolv månaderna, och hur förväntningarna ser ut för det kommande året. I den senaste mätningen uppger företagen i Kronobergs län att såväl försäljning, investeringar som antalet anställda har minskat. Förväntningarna på det kommande året är också låga, inom samtliga områden.

– Det finns många faktorer som skapar osäkerhet hos företagen just nu. Inte minst ser vi hur hushållen tvingas hålla hårdare i plånboken på grund av inflation och höga räntor. Fyra kvartal i rad har konsumtionen minskat, vilket inte hänt sedan 90-talskrisen, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.

Onödigt snabba räntehöjningar och en stram finanspolitik förstärker inbromsningen, enligt Bennesved. Samtidigt menar hon att det är viktigt att se bortom konjunkturen.

– Vi vet att konjunkturen kommer att vända så småningom, men vi ser också att Sverige på lång sikt tappar mark i jämförelse med omvärlden. Vår produktivitet utvecklas svagt och vi har aldrig haft en så låg placering i välståndsligan, där man rangordnar länder efter BNP, säger Ulrica Bennesved.

Vår produktivitet utvecklas svagt och vi har aldrig haft en så låg placering i välståndsligan
Ulrica Bennesved

Några av de stora områden där det enligt Ulrica Bennesved skulle behövas reformer för att stärka Sveriges konkurrenskraft är arbetsmarknaden och elsystemet. Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur ligger Sverige numera på en konstant hög arbetslöshetsnivå, samtidigt som de flesta företag upplever att det är svårt att hitta personal med den kompetens som behövs.

– Nu skulle man behöva genomföra åtgärder som gör att fler kan komma i arbete. Det är mycket som behöver göras, från att göra det mer lönsamt att arbeta till att på ett bättre sätt matcha utbildningar efter de behov som finns, samt se till att fler som läser vidare faktiskt tar examen, säger Ulrica Bennesved.

Efter förra årets rekordhöga priser på elmarknaden har debatten kring elsystemet ni blivit tystare. Men även om priserna är låga just nu är utmaningarna framöver gigantiska.

– Ska vi klara omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi bygga ut elproduktionen kraftigt. De närmaste decennierna behöver vi bygga 169-220 TWh ny produktion, mer än hela vår konsumtion i dag. Redan om några år är risken stor att vårt elöverskott förvandlats till ett underskott, säger Ulrica Bennesved.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist