NYHET18 september 2023

Daunfeldt: Brist på reformer fördjupar lågkonjunkturen

Ett ekonomiskt dubbelfel. Så beskriver Svenskt Näringsliv den förda politiken från både Riksbanken och regeringen. ”Man oroar sig för något som är borta nästa år”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonomFoto: TT

I en ny konjunkturprognos räknar näringslivsorganisationen med att inflationen faller snabbt under hösten och ligger kring Riksbankens mål på två procent i början av 2024. Då kommer Sverige också vara inne i en ”djupare och allvarligare lågkonjunktur”, än vad man tidigare trott, enligt Sven-Olov Daunfeldt.

Då blir det helt fel av Riksbanken att fortsätta höja räntan, kanske två gånger till i höst. Regeringen gör samma misstag när den håller igen på statsfinanserna och hänvisar till en inflation som enligt Daunfeldt är under kontroll nästa år.

För snålt

– De lägger en alldeles för försiktig budget i det här läget, säger han.

Han skulle exempelvis vilja se mer satsningar på infrastruktur som skapar ekonomisk tillväxt.

I en återkommande företagarpanel, där drygt 3 400 företag har svarat, målar bolagen upp en mörk bild. Försäljning och investeringar är på väg ner. Speciellt tungt ser det ut att bli för handeln, krogarna och besöksnäringen när hushållen håller hårt i slantarna.

– Vi har nu haft fyra kvartal i följd med fallande konsumtion, det har vi inte haft sedan 1993, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Hamstrar personal

Som en effekt är just dessa branscher, plus byggsektorn, extra pessimistiska. I de branscherna är det fler företag som räknar med färre anställda i det egna företaget om tolv månader, än de som tror på att de har fler anställda då.

Daunfeldt är också orolig för att många företag, som hittills ”hamstrat” personal i väntan på att lågkonjunkturen ska blåsa över, tvingas göra sig av med det överskott av anställda som företagen kanske har haft.

Sammantaget spår Svenskt Näringsliv att svensk BNP (bruttonationalprodukt) faller med 0,9 procent i år och landar på nolltillväxt 2024.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist