LogoLogo
LogoLogo
Seminarium

Möt två av våra experter i aktuella frågor

maj
07
S Järnvägsgatan 4A, Växjö
World Trade Center, entréplan
Öppna karta
7 maj 2019, 10:30-12:00


Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslive
t

Arbetsrätten är en omtvistad fråga. Nu är ämnet högst upp på såväl den politiska dagordningen, som i förhandlingssammanhang. Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv ett genomarbetat förslag.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Vår modell innefattar såväl arbetsrätt, som arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling, omställningsförsäkringar och kompetensutvecklingsinsatser.
Behovet av att förändra regelverket i grunden är angeläget: det handlar om att främja medarbetares trygghet i omställning och samtidigt se till att företagens omställningsförmåga rimmar väl med produktionsfluktuationer och konjunktursvängningar. Samtidigt behöver regelverket ändras i grunden för att företagen ska våga och vilja anställa. Kompetensförsörjningen behöver prioriteras. Presentationen tar sin utgångpunkt i aktuell problemställning och vilken lösning som Svenskt Näringsliv ser framför oss. Därefter finns utrymme för diskussion.

Innovation löser de globala utmaningarna – Näringslivets roll i en klimatsmart och cirkulär ekonomi

Maria Sunér Fleming, ansvarar för energi och klimatfrågor, infrastruktur, miljö och miljöjuridik på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har nyligen lanserat två rapporter som tar sikte på klimatutmaningen och den cirkulära ekonomin där frågor som vilken näringslivets roll är, och vilka förutsättningar krävs för att kunna bidra på ett bättre sätt diskuteras.
Leder den politik som idag förs till bättre miljö och ökad möjligheter för näringslivet att bidra?

Vi avslutar med lunch. Vi har samma möte på eftermiddagen i Kalmar, välj den plats som passar dig bäst.
Varmt välkommen!
Ulrica Bennesved och Johnny Rönnfjo
rd
Svenskt Näringsliv Kronobergs län

maj
07
S Järnvägsgatan 4A, Växjö
World Trade Center, entréplan
Öppna karta
7 maj 2019, 10:30-12:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist