NYHET21 oktober 2022

Regeringsförklaringen – vägen framöver 

”Alla de företagsamma människor som skapar jobb, välstånd och dynamik förtjänar vår respekt. Fri ekonomi och fri företagsamhet är grunden för vårt välstånd.”

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB och Mostphotos

Så sade vår nya statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring i tisdags. Om detta budskap också blir tongivande i de reformer och åtgärder som regeringen gör under kommande år är det mycket bra. Men det vet vi ju först senare. Jag har alltid föredragit halvfulla glas före halvtomma så jag menar ändå att ambitionerna i alla fall är väldigt goda.

Liberalernas ledare Johan Pehrson sade att Tidöavtalet innehåller både ”sött och salt”. Ett bra uttryck för mycket här i livet. För oss i näringslivet har det dock varit – och är – ganska salt nu, inte minst med tanke på elpriserna. Saltare än de tårar jag tyvärr bevittnat alltför många gånger hos förtvivlade företagare som inte vet om deras verksamheter överlever.

I regeringsförklaringen tog förstås energifrågorna stor plats. Vi förstår förstås att regeringen måste hinna installera sig innan frågan om högkostnadsskydd för elen kan beredas och träda i kraft, men likväl är detta en brännande akut fråga. 

Signaler att ersätta det energipolitiska målet från 100 procent förnyelsebart till 100 procent fossilfritt är bra. Det är även positivt att det nu ska byggas ny kärnkraft i Sverige, samtidigt som man värnar den befintliga vattenkraften och en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Även det viktigt för många företag.

Det är fundamentalt att den nya regeringen orkar hålla i här, för en stabil elförsörjning som företagen har råd med är så mycket viktigare än vad många för några år sen insåg, ni vet - då vi tog det för givet. Det har gått snabbt, men förhoppningsvis går utvecklingen att vända innan allt för många företag tvingats lägga ner.

Den drygt 45 minuter långa regeringsförklaringen innehöll förstås många olika delar, varav en del är intressantare för oss i näringslivet än annat. Avsnittet om kriminalitet och brottslighet fick förstås stor plats i talet och här får vi hoppas att detta framgent kommer att inbegripa hårdare tag även mot den brottslighet som drabbar företagen. Kompetensförsörjningen lyftes upp och statsministern vill att yrkesutbildningarna bättre anpassas efter arbetsmarknadens behov. Något många företagare säkert välkomnar.

I den bästa av världar kommer även reformer som gör att fler blir intresserade av att bli entreprenörer. Sådana behövs precis hur många som helst, ty det är de – ni! – som bygger landet och dess välstånd. Att det nämndes att 3:12-reglerna ska förbättras är en liten, men inte oviktig, pusselbit och vi ser fram emot fler.

Som sagt, det var flera olika saker i regeringsförklaringen som lovade gott och jag har här valt att nämna några av de mer positiva delarna, saker som vi från den här organisationen länge påtalat att vi vill se åtgärdade. Men, en regeringsförklaring är ju ord. Många ord. Vad som blir utkomsten i form av reformer och åtgärder vet vi inte ännu. Vad vi dock vet är att vi i näringslivet behöver konkreta reformer och riktlinjer att förhålla oss till i de frågor som berör oss mest. Det sista vi behöver är fluffiga löften.

Så vi sätter oss ingalunda till ro, utan vi från Svenskt Näringsliv kommer att fortsätta att förmedla och driva på politiken med vad ni, våra medlemmar, känner är viktigt att förändra för att kunna få det allra bästa förutsättningar för att driva era företag och för att få dem att växa och bli – ännu mer? - framgångsrika.

Ulrica Bennesved, regionchef Kronoberg och Kalmar län.

RegelförbättringFöretagarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist