NYHET5 september 2018

Rösta för företagsamheten

Nu på söndag går Sverige till val. Hittills har valrörelsen inte precis präglats av företagarfrågor. Det är synd. För sambandet mellan växande företag och välfärd är tydligt. Ska det finnas något att fördela krävs det växande företag, och det bygger på att företagsklimatet är gott.

Foto: Erwin Wodicka
Foto: STEFAN TELL

Jag är väldigt politiskt intresserad och följer debatter, utfrågningar och inspel på mycket nära håll. Inför årets val tycker jag att det är extra svårt, då skillnaderna mellan de olika partiernas alternativ inte är så markanta. Men det ökar bara behovet av att jag själv måste sätta mig i frågorna och dra mina egna slutsatser. Spännande.

Valrörelsen har fyllts av en rad spelteorier om vem som tar vem efter valet. Det är inte oväsentligt, men tyvärr har den frågan knuffat undan andra viktiga frågor. Vilka politiker har pratat om åtgärder för att stärka företagens internationella konkurrenskraft? Har ni hört några förslag för att minska företagens regelbörda? Vem vill höja kvalitén i välfärden utan att skicka notan till näringslivet? Ja, det finns många viktiga frågor som hamnat i skymundan. Visst finns det förslag och lösningar där ute, men de har inte fått tillräcklig prioritet. Men det är några dagar kvar, så hoppet lever än…

Det bortglömda valet, regionvalet, är ett val som har väldigt stor bärighet för näringslivet. Inte bara för att det är i regionen (gamla landstinget) som vårdfrågorna finns, utan också för att regionerna har ansvar för regional tillväxt, infrastrukturfrågor, kollektivtrafik och kompetensförsörjning. Detta är några av företagens mest prioriterade frågor, så därför är det viktigt att de politiker som röstas in där har förståelse för näringslivets behov och utmaningar.

När vi frågar företagen om hur man ser på företagsklimatet, frågar vi också om man själv är politiker. Ytterst få företagare är själva politiker och det tror jag är ett demokratiskt bekymmer. Det offentliga Sverige behöver kunskapen från företagare för att kunna utveckla politikens innehåll såväl som dess form. Dessutom är det många företagare som skulle kunna öka sin förståelse för det politiska maskineriet. Hoppas att det efter valet finns fler företagare i landets beslutande församlingar!

”Gå och rösta. Om du inte gör det får du inte klaga på fyra år” sa Marcus Oscarsson i Tv4:s morgonprogram för några dagar sedan. Din röst är superviktig. Den är viktig för att vi efter valet ska se en företagsam regering.

Johnny Rönnfjord

Valet 2018
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist