NYHET26 februari 2024

Vissa ljusglimtar i konjunkturen i Kronoberg

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Kronoberg har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.

”Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är dock fortfarande ett orosmoln och prognoserna är fortfarande tuffa för branscher inom exempelvis byggsektorn”, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg.

Det finns dock ljusglimtar. Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet under året och att räntan därför kommer att sänkas. Den något ljusare framtidstron syns också i Svenskt Näringslivs företagarpanel där förväntningarna om framtida produktion, antal anställda och investeringar vände uppåt under början av året i Kronoberg hos företag inom flera branscher. Kronoberg är också det län i Sverige där antal anställda minskat näst minst det senaste året, vilket visar på länets robusta näringsliv.

Ulrica Bennesved
Foto: Stefan Tell

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är dock fortfarande ett orosmoln och prognoserna är fortfarande tuffa för branscher inom exempelvis byggsektorn, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg.

Den lågkonjunktur Sverige nu befinner sig i kommer efter en lång period av svag tillväxt, och Sverige fortsätter tappa i den internationella välståndsligan. Prognoserna tyder på att inflationen under året kommer gå ner, vilket skapar förutsättningar för en mer offensiv ekonomisk politik.

Vi behöver politiska beslut i marknadsliberal anda som hjälper företagen att gasa i uppförsbacken
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv

– Vi behöver politiska beslut i marknadsliberal anda som hjälper företagen att gasa i uppförsbacken. När vi nu ser en tydlig nedgång i inflationen är det viktigt att politiken fokuserar på viktiga strukturreformer för att få fart på Sveriges och Kronobergs ekonomi. Här bör reformer som underlättar för företagen ha hög prioritet, då det är företagen som är grunden för jobben, tillväxten och konkurrenskraften, fortsätter Ulrica Bennesved.

Reformerna för att öka tillväxten bör spänna över flera områden såsom skatter och avgifter, kompetensförsörjning och rejäla investeringar i infrastruktur. För Kronoberg, vars näringsliv är starkt inom tillverkning och export, är också åtgärder som gynnar internationell handel viktiga.

– Beslutsfattarna behöver förbättra förutsättningarna för en likvärdig konkurrenssituation gentemot andra länder. Sverige har en tendens att överimplementera EU-lagstiftning, vilket är en nackdel för våra exporterande företag och industrier. Sverige måste med kraft arbeta för transparenta och tydliga regelverk, tillgängliga marknader och ambitiösa frihandelsavtal. Lågkonjunkturen måste bekämpas på många fronter och detta är en som inte får glömmas bort, avslutar Ulrica Bennesved.

KonjunkturFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist