Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 mars 2021

Carina Sammeli vill vända trenden 

Luleå kommun har sjunkit avsevärt i Svenskt Näringslivs ranking de senaste åren när företagen tyckt till om företagsklimatet. Sedan årsskiftet är Carina Sammeli (S) kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Vad vill hon göra för att vända trenden? Och hur ser hon på de stora investeringarna i Norrbotten som nyligen aviserats?  

”Har vi inte välmående företag i Luleå så kommer vi heller inte att finnas kvar som en välfungerande kommun”, säger Carina Sammeli.  Foto: Snowgarden AB

Carina Sammeli berättar att hon knappt haft tid att hantera andra frågor än företagsrelaterade sådana den sista tiden. I februari kom nämligen nyheten att H2 Green Steel ska investera i en anläggning i Boden för att tillverka fossilfritt stål, något som i hög grad också påverkar Luleå kommun.  

– Det har varit ett stort fokus på denna fråga, vilket är helt nödvändigt för en investering i denna omfattning. Detta är en enorm möjlighet för oss, säger hon.  

Vid sidan av H2 Green Steels investering har också flera andra stora investeringar aviserats för Norrbotten. På frågan om hur dessa investeringar ska tillvaratas på bästa sätt berättar Carina Sammeli att det är mycket som måste lösas.  

– För det första är elen en jätteutmaning, vilket är en konsekvens av att vi lockar hit elintensiva industrier. Det kommer att krävas nya nät, vilket blir ett arbete som hamnar på Svenska kraftnät och Vattenfall. Från kommunens sida kan vi bland annat se till att det finns ledningsgator.  

H2 Green Steel har meddelat att de kommer att behöva minst 1 500 anställda i Norrbottens-regionen. Med en sådan investering tillkommer också mängder av arbetstillfällen i form av underleverantörer, restauranger och samhällsservice. För att lösa svårigheten med kompetensförsörjningen är det viktigt att kommunen och regionen som helhet jobbar på att öka sin attraktivitet, menar Carina Sammeli.  

– Det är svårt att påverka bilden av hur det är att leva i norra Sverige. Den bilden är dock i snabb förändring. Med de stora investeringarna kommer vi att få långsiktiga arbetsgivare som också erbjuder jobb som studenter finner attraktiva, där man har möjlighet att göra skillnad. Från kommunens sida blir vårt uppdrag naturligtvis att möjliggöra bra bostäder och övrig samhällsservice som känns attraktiv för någon som funderar på att flytta hit på grund av jobben, säger hon.  

”Krävs en kulturförändring” 

Vid den senaste mätningen av kommunens företagsklimat tappade Luleå 69 placeringar. Det stora tappet berodde i huvudsak på en avsevärd försämring vad gäller tjänstemännens och politikernas attityder till företagande samt ett tapp i parametern ”service och bemötande”.  

Innan Carina Sammeli tillträdde som kommunstyrelsens ordförande klev kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) in på det uppdraget. När Svenskt Näringsliv pratade med honom i november 2020 var han optimistisk och sa att han trodde att den negativa utvecklingen av kommunens företagsklimat kommer att vända. Bland annat hade kommunstaben fått i uppdrag att arbeta med dessa frågor.  

Carina Sammeli säger att det kommer att krävas en kulturförändring.  

– Det har nog funnits en kultur som präglats av att kommunen fått en del stryk på grund av tidigare händelser och att många, både politiker och tjänstemän, därför blivit lite försiktiga. Detta har resulterat i att Luleå blivit en kommun där man jobbar ganska introvert, vilket kan förklara varför just dessa faktorer har försämrats så kraftigt. Det krävs en kulturförändring, som måste komma uppifrån, och som jag redan har börjat arbeta med att förändra, fortsätter hon.  

”Näringspolitiken är jätteviktig”  

Vid sidan av att förändra kulturen och omorganisera på kommunens näringslivssida säger Carina Sammeli att ”näringspolitiken är jätteviktig”.  

– Har vi inte välmående företag i Luleå så kommer vi heller inte att finnas kvar som en välfungerande kommun.  

– Det finns mycket att förbättra. Exempelvis finns det tillfällen när företag tappats bort i det stora kommunala systemet, vilket fått till följd att både företaget och tjänstepersonen suttit och väntat på varandra. Sådant ska naturligtvis inte hända, säger hon.  

Framöver vill Carina Sammeli att kommunen ska se på företag som en butik ser på sina kunder.  

– När ett företag ringer till kommunen så ska det behandlas precis som en kund som vill köpa någonting i en affär. Det ska vara god service och gott bemötande. Jag hoppas att vi lyckas vända denna negativa trend, avslutar hon.   

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist