NYHET17 februari 2021

Fortsatt svårt läge för många företag i Norrbotten  

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg bland Norrbottens företag. 39 procent av företagen tror dock på en ökad produktion/försäljningsvolym kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.  

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

33 procent av de svarande företagen i Norrbotten uppger att de har en lägre investeringsvolym nu än för sex månader sedan. 52 procent uppger att de har en lägre produktion/försäljningsvolym nu under samma tidsperiod.  

Hårdast drabbat är företagen inom handel/besöksnäring/transport där hela 68 procent av de svarande företagen uppger att de har en minskad produktion/försäljningsvolym. Inom denna grupp har också 40 procent färre antal anställda nu än för sex månader sedan.  

Även byggsektorn är hårt drabbad. 66 procent uppger att produktion/försäljningsvolym har minskat och 51 procent har färre anställda jämfört med ett halvår sedan. 

– Krisen är inte över än. Den fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut, men bland de svarande företagen i Norrbotten ser vi också att byggbranschen har det tufft, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten.  

45 procent av de svarande företagen uppger att de har ansökt om något av de statliga stöden de senaste 12 månaderna.   

– Det är helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr är det många företag som vittnar om att stöden är krångliga att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta förbättras finns det stor risk för fler konkurser och uppsägningar framöver, fortsätter han.  

Länets kommuner har också en stor möjlighet att underlätta för näringslivet under pandemin. Bland de svarande i Norrbotten uppger hela 40 procent av företagen att kommunen inte har vidtagit några särskilt riktade stödåtgärder gentemot det lokala näringslivet under pandemin. Endast 18 procent anser sig vara ganska eller mycket nöjda med det kommunala agerandet under denna period.   

Bilden är dock inte helt nattsvart. 24 procent av de svarande företagen tror att investeringarna kommer att öka de kommande sex månaderna. Och 25 procent tror att antalet anställda kommer att öka.  

– Den ökade framtidstron hos vissa företag bygger på att vaccinationsprogrammen kommer att fungera. Här har inte Sverige och länet råd att halka efter, avslutar Hans Andersson.  

KonjunkturFöretagarpanelenNorrbotten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist