NYHET29 september 2021

Fyra av tio företag i Norrbotten påverkas negativt av Cementa-krisen

Fyra av tio företag i Norrbottens län uppger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. Det visar siffror i Svenskt Näringsliv företagarpanel. 

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Karl Melander/ TT
Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten
Foto: Ernst Henry Photography AB

Situationen kring Cementas framtida kalkbrytning skapar stor oro bland norrbottens företag. Bland de svarande företagen inom byggsektorn i Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger 77 procent att de skulle drabbas negativt om brytningstillståndet skulle upphöra.  

Enligt Byggföretagens uträkningar hotas vart fjärde jobb inom bygg- och anläggningssektorn redan till sommaren och 90 000 jobb riskerar gå förlorade i riket som helhet. Svenskt Näringslivs företagarpanel i Norrbotten, som består av en bredd av branscher, visar att det dessutom inte bara är byggsektorn som hotas.  

– Fyra av tio företag inom handel, besöksnäring och transport liksom tre av tio företag inom tillverkningsindustrin uppger att detta skulle drabba dem negativt. Detta är en kris som drabbar näringslivet på bred front, säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.    

Stor risk för personalneddragningar  

Mer än vart fjärde företag i länet tror att en upphörd kalkbrytning skulle kunna leda till personalneddragningar i företaget. Bland byggföretagen är siffran betydligt högre – närmre sju av tio företag varnar för att personalstyrkan kommer att behöva minskas.  

– Nya byggnationer kräver betong, så enkelt är det. Står företagen utan betong måste också arbeten skjutas upp och då är risken stor att många behöver dra ner på personalstyrkan, vilket panelen tydligt visar. Cementa-krisen slår inte endast mot företag utan också mot arbetstillfällen.  

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober. 

– Företagen måste få tydliga besked om vad som gäller framöver. Norrbotten står inför historiska investeringar med enorm betydelse för länet. Det är helt oacceptabelt att denna utveckling ska påverkas negativt av att det inte går att få tag på cement, avslutar Hans Andersson.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist