Kommunserien: Pajala

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Under våren kommer Svenskt Näringsliv intervjua beslutsfattarna i Norrbotten för att ta pulsen på företagsklimatet i länets alla kommuner och nu har vi kommit till Pajala kommun.

Ulrica Hammarström

Pajala placerade sig på sista plats (290) i rankningen 2019 av det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet var 2,2. Ulrica Hammarström, kommunalråd (S), tror att det finns flera orsaker till företagarnas betyg.

– En del kan vi som kommun påverka, andra råder vi inte över, som standarden på vägar och annan infrastruktur. Dessutom är Pajala en glesbygdskommun med ett 80-tal byar och några större orter, vilket är en utmaning att ge samhällsservice i alla delar, både ekonomiskt och praktiskt. Samtidigt är det en styrka att företagare vill och vågar etablera sig runt om i kommunen och inte bara i centralorten.

– Utvecklingen kring Kaunisavaara-gruvan har naturligtvis påverkat företagarna på flera sätt. Alltifrån euforin inför starten för snart tio år sedan, som skulle innebära en stor inflyttning till Pajala, till konkursen för Northland Resources där många förlorade både jobb och pengar. Jag tror att detta har påverkat tilltron och företagsklimatet, och att det tar tid att vända efter en sådan smäll. Men nu känns det som att det har vänt.

Erik Mella, näringslivsstrateg, Pajala kommun
Erik Mella, näringslivsstrateg i Pajala kommun:

– Visst har vi abonnerat på bottenplatsen under senare år. Men nu är gruvan åter i produktion och vi har stora investeringar på gång. Besöksnäringen och de flesta andra näringar växer, förutom elektronikindustrin som vi tappade under fjolåret. Vi gjorde allt vi kunde för att behålla hela eller delar av produktionen i Pajala, men det är inte lätt att rädda en industri när strategin var att lägga ner här på orten.

Hur kan ni då förbättra företagarnas uppfattning om företagsklimatet?

– Det främsta som vi måste bli bättre på är att kommunicera med våra företagare och att ha respekt för varandras roller. Dialogen är otroligt viktig för att få in företagarnas perspektiv, vad de tycker att vi ska jobba med och ha som fokusområden i förhållande till den strategiska plan som våra politiker har beslutat.

– Man kan alltid hitta det negativa, det som inte är bra. Men då är det viktigt att vi har en öppen och transparent dialog. Vi är ju inte motparter utan samarbetspartners för att det ska gå bra för kommunen. Allt hänger ihop: Går det bra för näringslivet kan vi som kommun leverera den service och infrastruktur som företagarna och deras familjer behöver.

Vad gör ni konkret för att skapa dialog mellan företagen och kommunen?

– En sak som vi introducerade 2019 var branschkalendern. Vi besöker de olika branscher som vi har i vår kommun. Det blir minst 1-2 företagsbesök i veckan, där ett av kommunalråden och någon av oss från näringslivsenheten besöker företaget under ett par timmar.

– Vi sätter oss ned med en kopp kaffe och diskuterar vad som är bra och vad som kan bli bättre. Sedan sammanfattar vi besöket i en kort rapport för att kolla att vi uppfattat sakerna rätt samt lägger ut den på kommunens hemsida. Då ser också andra att vi är ute och besöker företagen.

– Dessutom har vi startat företagarfrukostar, som vi ska ha en gång i månaden och ambulera mellan olika ställen i kommunen. Vi har ju inte bara Pajala utan större orter som Korpilombolo, Tärendö, Junosuando och Kangos. Det här är ju en stor kommun med avstånd på 10-20 mil, och då åker vi ut istället för att företagen ska komma till oss.

Hur gör ni för att skapa förståelse när det gäller tillsyns- och tillståndsfrågor?

– Kommunen är ju ett serviceorgan och samtidigt en tillsynsmyndighet. Som näringslivsstrateg jobbar jag med servicebiten och lotsar företag rätt när det till exempel handlar om tillstånd, inspektioner och dylikt. Där måste man också ha förståelse för varandras roller. Samtidigt ska vi bemöta våra företagare på ett professionellt sätt och återkoppla så fort som möjligt. Det skapar förtroende.

– Sedan handlar mycket om digitalisering just nu. Vi har gjort en ny hemsida med tydligare information för att förenkla för företagen. Det blir e-tjänster och e-blanketter på alla områden. Då blir kommunen en 24-timmars serviceinrättning och tillsynsmyndighet. Därmed kan företagarna nå oss på andra tider än under kontorstid måndag-fredag.

Vad gör ni för att förbättra betyget när det gäller upphandlingar?

– Konkurrens- och upphandlingsfrågor är en stående punkt när jag träffar företagare, hur inköpen fungerar etc. Nu har vi tagit fram en helt ny inköpspolicy i kommunen, den har väl inte fått genomslag ännu, men vi kommer att dela upp inköpen i mindre volymer så att våra lokala entreprenörer kan vara med. Sedan är det viktigt att visa dem hur upphandlingsprocessen ser ut, att utbilda dem så att de exempelvis inte bommar ett skallkrav och åker ut i första gallringen. Samt visa hur de kan bevaka så att de inte missar upphandlingar som de är intresserade av.

Tre korta frågor

Har ni företagslots? I Pajala är det jag som är den funktionen, säger Erik Mella. När företagare ringer till kommunen så kopplas de till mig och jag lotsar dem rätt.

Tar ni förskottsbetalning för tillstånd etc? Det är en sak som vi håller på att se över. Vi bör inte fakturera tjänster i förväg, utan först i efterhand när vi har utfört dem.

Lämnar ni garanti på handläggningstider? Det har vi inte diskuterat, säger Ulrika Hammarström. Det handlar väl främst om bygg- och miljöfrågor och där är min uppfattning att handläggningen går snabbt när ansökningen är komplett.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester för Norrbottens företag

KRÖNIKA Coronakrisen har förändrat allt. Den hotar inte bara liv och hälsa utan slår också hårt mot näringslivet och jobben. Många företag står på ruinens brant och är i behov av fortsatta stöd också under sommaren. Detta innebär inte endast att semesterplaner ställs på ända, utan att många också måste oroa sig över om de har ett arbete att komma tillbaka till efter sommaren.
NYHET Publicerad:

”Förlängda stödpaket helt avgörande”

CORONAKRISEN "Fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter är en självklarhet om detta ska fungera" säger Urban Ek, vd på Axess Resebyrå AB i Boden.
NYHET Publicerad:

Miljoner i frysboxen 

CORONAKRISEN Precis när slaktsäsongen var över för Arvidsjaur renslakt slog coronakrisen till. "Vi har nu stora lager kött som ligger i frysboxar", säger Roland Sandgren.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Norrbottens ekonomi

KRÖNIKA Coronakrisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför en konkursvåg och kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden. Det skriver Hans Andersson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Lindbäcks bygg prisas för digitalisering

DIGITALISERING Lindbäcks Bygg i Öjebyn utanför Piteå lyfts ofta fram som föregångare i byggbranschen. Tidigare i år fick företaget pris för sin digitalisering då det utnämndes till Norrbottens mest digitala byggföretag av organisationen Byggföretagen.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i kristider

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps resultatet av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i kommunerna. I Norrbotten får Älvsbyn högst sammanfattande omdöme av företagen.
NYHET Publicerad:

Seger för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Christian Rimpi som är allmänningsförvaltare på Jokkmokks allmänning menar att detta är en principiellt viktig seger för skogsägarna.
NYHET Publicerad:

Stor ekonomisk nedgång för företag i Norrbotten

KONJUNKTUREN Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. "Siffrorna för Norrbottens län är oroväckande men inte förvånande. Det borde vara en väckarklocka att hela 37 procent av företagen befarar att de behöver säga upp anställda det kommande halvåret. Det är därför av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att minska att fler företag går under", säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Coronakrisens effekter slår hårt mot norrbottniska företag

OROVÄCKANDE SIGNALER Coronakrisen påverkar många företag i Norrbotten. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 54 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

”Hela processen har behövts göras med en oerhörd hastighet”

CORONAKRISEN Kalix Tele24 som erbjuder svarsservice till privata såväl som offentliga kunder har fått arbeta hårt för att få verksamheten att leverera som förväntat under corona-krisen. Sekretessregler, sjukfrånvaro och ökade förväntningar på snabb kundhantering har tvingat bolagets ledning att jobba smart.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Norrbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Vi nu ser på bred front att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider. Vi ser också att flera kommuner kortar ner sina betaltider till leverantörer vilket också stärker likviditeten", säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”Alla kan bli hjältar i denna svåra kris”

CORONA Många företag står inför allvarliga utmaningar som en följd av Corona/Covid-19. Pandemin leder till kraftig nedgång i efterfrågan för många branscher, vilket snabbt leder till likvida problem. Företagarna gör dock sitt yttersta för att klara sig igenom denna svåra tid och får stöd från sina kunder.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Norrbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Norrbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Kommunserien: Pajala

FÖRETAGSKLIMAT Under våren kommer Svenskt Näringsliv intervjua beslutsfattarna i Norrbotten för att ta pulsen på företagsklimatet i länets alla kommuner och nu har vi kommit till Pajala kommun. Pajala som ligger på sista plats (290) i rankningen 2019 av det lokala företagsklimatet.