NYHET9 januari 2019

”Nobelpristagare” vill ha bort löneskatt

”Om den allmänna löneavgiften på drygt 10 procent skulle tas bort så vore det en stor varaktig konkurrensfördel för oss. Vi har redan nu för många skatter och arbetsgivaravgifter och det är viktigt att de sänks eller tas bort om vi ska klara av att hävda oss på den utländska marknaden.” Det säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagons.

Kiruna Wagons vd, Fredrik Kangas, kan nästan kalla sig Nobelpristagare. 2017 tilldelades företaget Sveriges stålpris för sitt vagnsystem Helix Dumper som har lett till en helt ny teknik för lossning av finkorniga mineraler. Priset kallas också ofta för ”Stålindustrins Nobelpris”.

I maj 2017 fick Kiruna Wagons VD Fredrik Kangas och tekniske chefen Bengt Bolsby motta ”Swedish Steelprize” som brukar kallas Stålindustrins Nobelpris.

Företaget har sedan starten 2004 arbetat med höghållfast stål som använts i både vagnen och lossningsstationen. Nästan samma dag som priset delades ut fick Kiruna Wagon en stororder från LKAB på att bygga om och modernisera 50 bottentömmande vagnar för interna råvarutransporter.

– Vi har visserligen ett visst stöd när det gäller arbetsgivaravgifter, men för företag i vår storlek kan det mest ses som lite symboliskt, tycker Fredrik Kangas.

– Generellt sett måste arbetsgivaravgifterna sänkas, men trots vissa justeringar upp och ner ligger de totalt sett kvar på tidigare nivåer trots den hämmande effekt som de utan tvekan har på industrin och näringslivet i stort.

– Får vi till att börja med bara vissa undantag från den allmänna löneavgiften på tio procent så ger det många företag i Sverige en starkare ställning på den internationella marknaden, konstaterar Fredrik Kangas.

1995 infördes löneavgiften som i verkligheten är en skatt och ingen social avgift efterson den saknar samband med försäkringsförmånerna. Pengarna går raka vägen ner i statskassan. Till att börja med var löneskatten 1,5 procent, men har successivt stigit till 10,72 procent. Det gör 193 miljarder i skatteintäkter.

Fredrik Kangas är vd för Kiruna Wagons.
Foto: Mattias Forsberg

Kompetensförsörjningen oroar också

Men det är inte bara skatter, avgifter och regelverk som bekymrar Fredrik Kangas.

– Vi har fortfarande svårt med kompetensförsörjningen. Inte har det blivit lättare sedan LKAB sagt att malmen håller på att ta slut. Det har direkt gjort det svårare att rekrytera. Personer som har sökt jobb här blir oroliga och drar sig för att flytta och kanske köpa hus. Det är alltid ett bekymmer när LKAB kommunicerar negativt – och det har man tyvärr gjort en tid nu, säger Fredrik Kangas.

Kiruna Wagons omsättning skiftar starkt mellan 50 och 200 miljoner. Tillverkning och underhåll av malmvagnar är bärande i verksamheten men företaget är en mekanisk verkstadsindustri som även gör andra jobb.

– Vi är mest inriktade på Skandinavien där vi är enda tillverkaren av vagnarna. Just här har vi en fördel eftersom de är så tunga och dyra att transportera. Mellan fem och tio procent av vagnspriset handlar om transporter, Vi köper också det mesta materialet i Sverige.

– Men positiva förändringar på skatte- och avgiftssidan skulle föra oss närmare konkurrenternas prisbild trots transportkostnaderna. De skulle välkomnas av oss och självklart skynda på vår utveckling, konstaterar Fredrik Kangas.

SkatterARBETSGIVARAVGIFT.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist