Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 oktober 2020

”Reformer kan inte bara handla om att kick-starta”

Med en plats i Finansutskottet är moderaten Mattias Karlsson ett av Norrbottens tunga namn i riksdagen. Han vill se reformförslag som håller på lång sikt och tycker att alla reformer i första hand måste leda till fler jobb. 

”Ju fler som jobbar desto starkare finanser får vi”, säger Mattias Karlsson (M). Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Vilka reformer behövs för att återstarta Sverige?  
– Jag tror att det behövs uthålliga och permanenta reformförslag. Mycket av den politiska debatten just nu handlar om att kick-starta. Ska man göra permanenta reformer på skatteområdet så tror inte jag att man kan satsa så hårt som man gör nu, om det ska hålla på lång sikt. 

Kan sänkt bolagsskatt vara ett sätt att öka investeringarna?
– Sänkt bolagsskatt är ju ett sätt att ganska snabbt se stora effekter. Behöver företagen betala mindre i skatt så är det pengar som istället kan investeras i bolaget. Dessutom är det viktigt att sänka den för att bli mer konkurrenskraftiga med omvärlden. Vi kan ganska omgående sänka bolagsskatten med någon procentenhet, men jag tror inte att de statliga finanserna klarar av 18 procent direkt, man bör istället sänka den i flera steg. 

Skulle till exempel ett höjt schablonbelopp i förenklingsregeln* vara ett sätt att uppmuntra satsningar i mindre företag?
– Vi behöver fler företagare som vågar satsa och investera. Så att höja schablonbeloppet är ett sätt för att få igång investeringar så att nya företag kan växa fram. Samtidigt måste vi vara väldigt noggranna när vi gör reformförändringar och alltid räkna på vilken effekt det får på jobb. Ju fler som jobbar desto starkare finanser får vi. Det offentliga har inte råd med hur stora stimulanser som helst. Man skulle kunna jämföra med när arbetsgivaravgiften för unga sänktes. Där visade forskning i efterhand att varje jobb i slutändan kostade för mycket.  

Vad behövs för att fler ska våga investera? 
– Jag anser att det idag finns en form av kapitalförsörjningsproblematik. När det blir oro på börsen, som det varit nu, så har företag svårt att få tag på riskkapital. I våras blev det tvärstopp för hela startup-scenen. Jag tycker att det behövs ännu fler incitament för att fler ska våga starta företag. Exempelvis fler skatteavdrag eller möjlighet att vara med i nyemissioner. Jag anser att vi från statens sida skulle kunna investera ännu mer, så att en dipp på börsen inte gör att allt stoppar upp.  

* Förenklingsregeln är en del i 3:12-reglerna som styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget.  

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist