LogoLogo
LogoLogo
Nyhet31 augusti 2018

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.

Karin Prytz, Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB
Karin Prytz, vd Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.Foto: Marianne Berglund

Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB har just nu drygt 40 anställda och ser ut att öka omsättningen i år med runt 35 procent från 120 miljoner.

– Men det är ett exceptionellt år med tanke på den stora beställningen av ekipage för malmtransporter vid gruvan i Kaunisvaara i Pajala. De byggs för 90 tons bruttovikt. Vi jobbar för högtryck. Tidigare somrar har vi stängt för semester under två veckor, men något uppehåll för semestrar fanns inte på kartan i år! säger företagets vd Karin Prytz.

Interutbildning viktig komponent

Företaget är en erfaren byggare av släp och påbyggnader och tillverkar ett 100-tal ekipage årligen. Alla produkter produceras helt och hållet sedan många år vid anläggningen i Övertorneå.

– Vi måste ofta utbilda personalen själva. Det betyder att vi tar in personer som det kan dröja ett eller ett par år innan de är självgående. Samtidigt måste vi våga ta in personer som inte är fullt produktiva från första dagen. Att hitta kompetenta medarbetare till verksamheten i vår anläggning är ganska svårt. Det är ju inte vanliga verkstadsmekaniker som vi letar efter.

– Arbetsgivaravgifter är en betungande post. Därför skulle det underlätta om de reducerades. Inte minst med tanke på de långa perioder när vi själva måste utbilda ny personal och ägna oss åt ett slags skolarbete. Skulle det ske så vore det också lättare för oss att utvidga och anställa flera medarbetare, tror Karin Prytz.

Regelbördan måste lätta

Men det är inte bara arbetsgivaravgifterna som Karin Prytz hoppas att nästa regering ser över snarast möjligt.

– Regelbördan har inte blivit lättare under de senaste fyra åren. Tvärtom. Administrationen med alla krav och regler känns allt tyngre och tar alltmer kraft och resurser från mer produktivt och framåtsyftande arbete. Det här hoppas jag att en ny regering tar itu med och ser till att reducera högst påtagligt.

– Jag hoppas också att nästa regering har klart för sig vilken betydelse de mindre och växande företagen har för landets välfärd och utveckling. Det behövs ibland stimulansåtgärder för att hålla igång näringslivet, alltså morötter i stället för piskor. Och inga nya plötsliga pålagor.

– Dessutom utgår jag ifrån att allt vad märkliga vinstbegränsningar heter läggs på sophögen. Liksom de märkliga hoten om kommunal vetorätt mot friskolor och vårdcentraler.

Nöjd med Övertorneås företagsklimat

Nu är det inte bara riksdagsval utan även på det kommunala planet kan det bli förändringar efter valet. Karin Prytz är dock nöjd med det lokala företagsklimatet i Övertorneå där Tomas Mörtberg, Centern, och Tomas Vedestig, Övertorneåalternativet, har de tyngsta posterna i kommunstyrelsen.

– Det finns en bra vilja från kommunens sida att hjälpa till med vad den kan. Visst, det finns begränsningar men inställningen är bra och jag upplever att man är rädda om företagen i kommunen. Jag har ett färskt exempel från när vi plötsligt behövde bygga en tälthall på 360 kvm för att klara storordern från Kaunis Iron. Allt gick blixtsnabbt med bygglov och allt. Ett skolexempel på hur det alltid bör vara för företagare i alla kommuner, tycker Karin Prytz.

Valet 2018
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist