NYHET15 januari 2024

Svagare framtidshopp bland Norrbottens företag

Nästan vart femte företag i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för Norrbotten uppger det föreligger risk för varsel/uppsägningar under de kommande sex månaderna. Trots att företagen i länet är mer positiva än landet i övrigt ligger förväntningarna på framtiden lägre än länets historiska genomsnitt.

Jämfört med för tolv månader sedan uppger 35 procent av de svarande företagen att försäljningsvolymen har minskat, medan 30 procent säger att den har ökat. 22 procent av de svarande säger att investeringarna har minskat under samma period men 27 procent att de har ökat. Vad gäller antalet anställda uppger 22 procent att det har minska och 24 procent att det har ökat de senaste tolv månaderna.

Hans Andersson
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

När företagen blickar framåt svarar 40 procent att de tror att försäljningsvolymen kommer att vara större om 12 månader jämfört med 19 procent som tror att den blir mindre. 26 procent tror att investeringarna kommer att vara större, 24 procent att de kommer att vara mindre. Även när det gäller antalet anställda är det fler som tror att de kommer att vara fler.

– Norrbottens företag är bland de mest positiva i landet sett till alla parametrar, men om man jämför med föregående år liksom det genomsnittliga nettotalet har förhoppningarna om framtiden svalnat avsevärt i länet, säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.

KonjunkturFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist