LogoLogo
LogoLogo
Nyhet23 augusti 2018

Vill ha klara regler för friskolesektorn

”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.

Magnus Selberg, Nya Läroverket Luleå
Magnus Selberg

– Man kan bara hoppas att vi också skulle kunna få ett erkännande av behovet av fristående aktörer inom välfärdssektorn för att klara alla stora utmaningar som vi står inför under de närmaste åren.

Magnus Selberg är VD för Nya Läroverket i Luleå med 700 elever. Nyligen fick man klartecken för att starta en ny grundskola med förskoleklass, årskurserna ett till nio samt fritidshem. Ansökan om en ny gymnasieskola behandlas just nu av Skolinspektionen och beslut väntas inom kort.

– Tyvärr bröt Socialdemokraterna den gamla blocköverskridande överenskommelsen om friskolor för sex-sju år sedan när de kom tillbaka till makten. Jag tycker ändå att man ska göra ett nytt försök att nå en bred uppgörelse trots den debatt om vinster i välfärden som pågår. Efter valet kanske tonläget ändå dämpas något.

– Samtidigt känns det jobbigt att Vänsterpartiet skördar rätt stora framgångar genom sitt populistiska motstånd mot allt vad vinster i välfärden heter. Det kan tyvärr bidra till att bromsa en bredare överenskommelse.

Önskar avgiftssänkning på löner för seniorer

Annars tycker inte Magnus Selberg att det har blivit knepigare att vara företagare under de senaste åren. Och han har inte heller några större förväntningar om förändringar av skatter eller avgifter av olika slag. Utom på en punkt där han vill se en avgiftssänkning för att skapa ett utrymme för att höja löner och få äldre att stanna kvar lite längre.

– Det gäller vården och skolan. Varför inte helt enkelt ta bort höjningen av arbetsgivaravgiften där från 10 till 16 procent för att kunna använda mellanskillnaden till högre löner och stimulera flera till att stanna kvar något eller några år extra på tjänsten före pensioneringen? Inom båda sektorerna saknas det ju pengar och personalbehoven är som bekant mycket stora.

Valet 2018
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist