Elons storlager hotat av kemikalieskatt

NYHET Publicerad

SKATTER Den svenska kemikalieskatten slår hårt mot den svenska vitvarubranschen. Vitvaruföretag med stora lager i Sverige ser nu över sina strategier. ”Vi får titta på konsekvenserna av skatten - det kan vara en flytt utomlands”, säger Christer Larsson, koncernchef, Elon Group.

Regeringen vill införa en så kallad kemikalieskatt på elektronik och vitvaror för att styra bort produkter som innehåller skadliga ämnen från hemmiljön. Idén om en kemikalieskatt lanserades redan av Centerpartiet 2013, men det är Miljöpartiet som sedan partiet hamnade i regeringsställning drev genom den.

Punktskatten fanns med i höstbudgeten och enligt planen ska den införas redan i april nästa år.

Dyrare varor

Elon Group har ett lager på 55 000 kvadratmeter i Örebro som servar de två fackhandelskedjorna Elons och Elkedjans butiker i Sverige. I omgångar har företaget byggt ut lagret där idag 130 personer arbetar.

Kemikalieskatten är ett dråpslag mot Elon och dess verksamhet i Örebro. Bolaget och dess konkurrenter i branschen, liksom elektronikbranschen i stort, riktar in sin kritik mot att utländska bolag som säljer produkterna via nätet inte omfattas av skatten.

– De svenska företagen drabbas genom att köper man en vara av Elon eller våra svenska konkurrenter så blir den 400-500 kronor dyrare än om man köper den via e-handel från ett utländskt bolag som inte har skatten, säger Christer Larsson.

Punktskatten lanseras som en miljöåtgärd – man vill få bort skadliga kemikalier i hemmet. Men enligt Elon Group leder skatten bara till ökade transporter.

– Om vi exempelvis har ett företag i Norge som säljer via e-handel in i Sverige så är de fråntagna lagförslaget. Det innebär att e-handel med ökade transporter motverkar det miljötänkande som man haft med förslaget, säger han.

Hotat lager

Istället för att försöka komma åt problemen med kemikalierna i Sverige bör regeringen verka för ett regelverk på EU-nivå, anser Christer Larsson. På det viset skapas konkurrensneutralitet samtidigt som man kan fasa ut de farliga kemikalierna.

Han och hans branschkollegor med stora lagerverksamheter i Sverige ser nu över sina affärsstrategier. Helt klart är att företag som flyttar sina lager utomlands och säljer direkt till konsumenterna gynnas av skattens utformning.

– Efter att skatten funnits en tid får vi titta på om den inneburit vikande försäljningssiffror och sämre marginaler för våra butiker. Vi får titta på konsekvenserna – det kan vara en flytt utomlands, säger Christer Larsson.

Vi har sökt ansvarig minister Per Bolund (MP) för en kommentar, men han har avböjt medverkan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Elons storlager hotat av kemikalieskatt

SKATTER Den svenska kemikalieskatten slår hårt mot den svenska vitvarubranschen. Vitvaruföretag med stora lager i Sverige ser nu över sina strategier. ”Vi får titta på konsekvenserna av skatten - det kan vara en flytt utomlands”, säger Christer Larsson, koncernchef, Elon Group.