Besöksnäringen och handeln i länet hårt drabbad av coronakrisen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Besöksnäringen och handeln är de branscher som tidigt drabbades av effekterna av coronakrisen. Över hela landet gapar hotell, restauranger och butiker tomma. För att undvika en massarbetslöshet krävs det att betydligt fler åtgärder vidtas.

Karl Hulterström

I Örebro län är besöksnäringen och handeln betydelsefull och bidrar med många arbetstillfällen menar Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län.

Foto: STEFAN TELL
Anneli Rådesjö påminner om att vinstmarginalerna i restaurangbranschen är blygsamma.

"Alla våra bokningar under mars, april och maj, med undantag av en, är avbokade" säger Anneli Rådesjö och ser nu hur avbokningar för juni och juli börjar komma.

Foto: Sören Karlsson

Besöksnäringens branschorganisation Visita beskriver att coronakrisen har slagit skoningslöst mot besöksnäringen. Minst 30 000 personer har redan varslats eller förlorat sina anställningar och uppgifter om fler varsel, rekonstruktioner och konkurser kommer varje dag.

Enligt en undersökning av Svensk Handel bland sina medlemsföretag visar att företagens likviditetskris tilltar. Var tredje handlare inom sällanköpsvaruhandeln uppger att de i hög utsträckning har problem med sin likviditet. Tre av tio företag inom sällanköpsvaruhandeln anger att de klarar max två månader under rådande omständigheter innan de tvingas lägga ned verksamheten. Var tionde butik har tvingats se försäljningen rasa med minst 80 procent.

I Örebro län är besöksnäringen och handeln betydelsefull. Den bidrar med många arbetstillfällen och är en dragningskraft för turister, vilket skapar synergieffekter för länet och bidrar med fler jobb.

– Dessa branscher är också viktiga när det kommer till att leverera inträdesjobb på arbetsmarknaden, vilket inte minst är betydelsefullt för integrationen av nyanlända och för att få unga i arbete. Besöksnäringen har störst andel medarbetare som är unga och utrikes födda, säger Karl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Örebro län.

Besöksnäringen och handeln spelar dessutom en viktig roll för välfärdens finansiering.

– Besöksnäringen och handeln i Örebro län genererar hela 1,4 miljarder kronor i skatteintäkter per år vilket motsvarar 2587 sjuksköterskor, säger Karl Hulterström.

Svenskt Näringsliv menar att den allvarliga utvecklingen kräver förstärkt system för korttidspermittering, en räddningsersättning vid intäktsfall och fler likviditetsstärkande åtgärder för företagen. Visita vill också att arbetsgivaravgifterna slopas tillfälligt i åtminstone tre månader och att systemet för hyresreduceringar behöver nyttjas fullt ut. Svensk Handel menar också att substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.

Anneli Rådesjö som, tillsammans med sin man, driver Restaurang Labbsand i Karlskoga håller med.

– Det åtgärdspaket som regeringen har lagt fram är välkommet men hjälper långt ifrån fullt ut. Jag skulle önska att arbetsgivaravgiften togs bort helt och att korttidspermitteringen höjs till 100 procent för de som har behov av det.

Men Anneli betonar också vikten av lokala stödinsatser för näringslivet i kommunen.

– Det är oerhört viktigt att även kommunen värnar om sina företagare i dessa tuffa tider, tex skulle en återbetalning av tillståndsavgifter vara en stor hjälp för oss.

Anneli berättar att corona-pandemin har drabbat verksamheten hårt och att alla deras bokningar under mars, april och maj, med undantag av en, är avbokade.

– Vår verksamhet bygger på beställningar, många från företag men även privata kalas, minnesstunder och bröllop. Nu ser vi tyvärr att vi även börjar få avbokningar för juni och juli. Vi ligger lite utanför Karlskoga och har inte öppet för allmänheten den här tiden på året så avbokningarna har verkligen slagit hårt mot oss.

Annelie och hennes man bestämde sig dock tidigt för att satsa på cateringverksamhet på fredagarna vilket visat sig vara ett bra beslut.

– Jag tror att många känner att de vill stötta drabbade branscher och vi är oerhört tacksamma för det, avslutar Anneli.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Årets enkätsvar är här

FÖRETAGSKLIMAT Resultatet av Svenskt Näringslivs omfattande undersökning av företagsklimatet i landets kommuner är nu här. Närmare 33000 företagare, varav nästan 1200 i Örebroregionen, har tyckt till om hur de ser på att driva företag i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Länets företag tror på en fortsatt nedgång

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Örebroregionens företagare beskriver ett läge som i stort ser ut som riket som helhet och bilden är långt ifrån ljus.
NYHET Publicerad:

1900 olika arbetsplatser ställer stora krav på Humana

CORONAKRISEN Humana Assistans med huvudkontor i Örebro är ett av många företag som fått ställa om under coronakrisen. Andreas Westlund som är affärsområdeschef för Humana personlig assistans menar att inte bara offentlig sektor, utan också privata utförare bör kompenseras för extrakostnaderna i virusets spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad avgörande för företagen och jobben

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Den obegripliga bristen på medarbetare

KOMMENTAR Corona tydliggör saker i samhället. Ett av dem är synen på jobb. Eller att många inte tycks se vissa jobb som värdiga nog. Många av dessa jobb finns inom den gröna sektorn. Intresset från svenskar att ta jobben har varit ytterst begränsat.
NYHET Publicerad:

Nu finns det minsann pengar

KOMMENTAR "Vi måste ha klart för oss att detta är en exceptionell situation som kräver nya sätt att lösa nuvarande och framtida problem", skriver Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län, och menar att om vi inte tar oss råd nu och satsar rejält för att rädda kvar så många företag och jobb som möjligt så kommer den framtida kostnaden för Sverige och oss som bor här att vara betydligt mycket högre.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen och handeln i länet hårt drabbad av coronakrisen

CORONAKRISEN Besöksnäringen och handeln är de branscher som tidigt drabbades av effekterna av coronakrisen. I länet gapar hotell, restauranger och butiker tomma. Anneli Rådesjö som driver restaurang i Karlskoga har på några månader tappat i stort sett alla sina bokningar och anser att det regeringen hittills lagt fram i stöd är lång ifrån tillräckligt. "Jag skulle önska att arbetsgivaravgiften togs bort helt och att korttidspermitteringen höjs till 100 procent för de som har behov av det", säger Anneli.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

”Vi gick från 100 procent till 0 på två dagar”

ARBETSMARKNADSNYTT Inom två dagar meddelade alla Linde Maskiners kunder att de stänger ner. ”Sedan i tisdags förra veckan har vi ingen produktion, inga utleveranser och inga kunder som efterfrågar våra produkter”, säger vd:n Dan Johansson som nu har korttidspermitterat alla fastanställda.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så kan kommuner lyfta börda för sina företag i Coronatider

CORONA Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/covid-19. I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Utöver de nationella åtgärder som nu görs, behövs även åtgärder i kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenserna i detta läge.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Sökes; 9300 företagsamma kvinnor!

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamheten i Örebroregionen fortsätter att öka om än i långsam takt. Regionen har dock fortfarande landets näst svagaste företagsamhet. Det visar Svenskt Näringslivs färska rapport Företagsamheten 2020 där just företagsamheten bland Sveriges invånare kartläggs.
NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Att få bjuda eller inte, det är frågan

KOMMENTAR För några år sedan drogs en kampanj i gång i Örebro Kommun. ”En i taget” gick i korthet ut på att den som köpte öl, vin eller något annat med alkohol i också var den som drack det inköpta. Att gå till baren, köpa dryck och bjuda hela sällskapet skulle inte längre vara möjligt eftersom tanken var att den som serverar också skulle veta vem som drack ölen eller vinet.