NYHET25 maj 2021

Tydliga ljusglimtar i regionens företagsklimat

Årets undersökning av det lokala företagsklimatet är här och nu kan vi se hur företagare i landets 290 kommuner upplever företagsklimatet i den kommun de är verksamma i. Bäst utveckling i regionen ser vi i Karlskoga och Askersund och bäst sammanfattande omdöme har nu Ljusnarsbergs kommun.

Nu är enkätsvaren för företagsklimatet i länet här. Bäst utveckling i regionen ser vi i Karlskoga och Askersund och bäst sammanfattande omdöme har nu Ljusnarsbergs kommun.Foto: Mostphoto

Undersökningen ger ett tydligt besked om att det generellt blir bättre. Exempel på det är att betyget på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna i landet ökar och är det högst uppmätt under de senaste 10 åren.  

Undersökningen ger ett tydligt besked om att det generellt blir bättre att driva företag i landets kommuner, konstaterar Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Denna positiva utveckling är kanske något förvånade med tanke på hur tufft många företag haft det, och fortfarande har det på grund av Corona. En förklaring är att många, för att inte säga de flesta, kommunerna intensifierat sin dialog med företagen under Coronapandemin och vidtagit åtgärder för att hjälpa företagen att överleva, säger Karl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Örebro. 

Samtidigt anser var femte företag i Sverige att företagsklimatet inte är godtagbart i den kommun de driver sin verksamhet i.

– Det är förstås något som behöver åtgärdas. Variationen är stor mellan kommunerna men även i kommuner med relativt bra företagsklimat så är det inte ovanligt att 10 till 15 procent upplever att företagsklimatet är dåligt, säger Karl Hulterström.

I undersökningen får företagarna möjlighet att svara på vad de tycker kommunen ska prioritera för att företagsklimatet ska bli bättre. Företagen pekar då främst på en bättre dialog mellan kommunen och företagen samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.  

– Ökad kontakt brukar vara ett framgångsrecept för ett bättre företagsklimat, det har jag sett så många exempel på genom åren och inte bara nu under pandemin. Men det gäller att hålla i och hålla ut även med det och låta en god dialog vara en naturlig del i det företagsfrämjande arbetet, säger Karl Hulterström.

Karlskoga på rätt väg

Det intensiva arbete som drogs igång i Karlskoga efter förra valet börjar nu på allvar ge utdelning. Förra årets förbättring fortsätter i årets undersökning där allt pekar i rätt riktning.

– Min bedömning är att vi nu ser en tydlig effekt av det arbete som initierades för några år sedan där fokus var att förbättra företagsklimatet. Företagarna uppskattar att dialogen med kommunen och attityderna gentemot företagen blivit markant bättre. Extra glädjande är att det sammanfattande omdömet får högre betyg, säger Karl Hulterström.

Kalle Selander, näringslivschef i Karlskoga Kommun, gläds åt den positiva utvecklingen.
Foto: Tord Saxin

Kalle Selander, näringslivschef i Karlskoga Kommun, är involverad i det arbete och förändringsprocess som pågår i kommunen och gläds förstås åt den positiva utvecklingen.

– Vi har jobbat mycket med det vi kan påverka och som ligger på den kommunala organisationen. Vi har ständigt dessa frågor uppe i organisationen och med företagare i kommunen och jobbar målmedvetet för att vi ska vara extremt serviceinriktade mot företagen. Vi har anställt nya medarbetare och anpassat organisationen på alla nivåer för att kunna ge snabba tydliga svar och bra service. Det är ett tydligt mål för oss att vara tillgängliga.

Karlskoga är mitt inne i en process och enligt Kalle Selander är de långt ifrån färdiga.

– Vi är belåtna men inte mätta. Vi jobbar för att ge bra service och drivet är att ständigt göra det ännu bättre. Det finns helt enkelt en anda i organisationen att vilja göra det riktigt bra.

Framöver handlar det om att jobba vidare på inslagen väg och samtidigt förfina metoderna för att ge allra bästa service.

– Vi gör dessutom en unik satsning med fokus på industrin där vi har en grupp som jobbar med kompetensförsörjning, industriutveckling och platsmarknadsföring av Karlskoga som högteknologiskt centrum. För oss är det viktigt att stärka det som finns. Det näringsliv vi har är det allra viktigaste. Det är alltid prio ett. Det befintliga näringslivet ska vi ta hand om på bästa sätt. Frälsa de frälsta. Men vi ska samtidigt vara vidöppna och välkomnande för nya, säger Kalle Selander.

För grannkommunen Degerfors går tyvärr utvecklingen i fel riktning. Sedan toppnoteringen 2017 gällande det sammanfattande omdömet har trenden varit stadigt nedåt och i årets undersökning sätter företagen lägre betyg på många faktorer som rör företagsklimatet i kommunen.

– Det är förstås negativt att företagen upplever att det blir sämre. Det har funnits en tydlig ambition i Degerfors men tyvärr har detta inte infriats. Förhoppningsvis kan Degerfors följa efter det positiva som händer i grannkommunen Karlskoga som tagit stora steg i rätt riktning när vi frågar företagare i kommunen, säger Karl Hulterström.

Åt rätt håll i Örebro – men fortsatt bakåt i Lekeberg

I regionens storkommun Örebro sätter de närmare 200 företagarna som besvarat enkäten överlag bättre betyg men precis som övriga större kommuner i landet har Örebro svårt att komma in bland de 100 kommuner med högst betyg.

– Det har blivit bättre i Örebro enligt vår undersökning med det finns mycket att jobba vidare med. Det som företagarna i undersökningen främst ser är att upphandlingarna behöver fungera bättre samt att informationen till, och dialogen med kommunens beslutsfattare måste bli bättre, säger Karl Hulterström.

I Lekeberg, som under många år varit den kommun i regionen som haft klart bäst företagsklimat, fortsätter den negativa utvecklingen som inleddes för några år sedan.

– Vi ser en tydlig trend nedåt och tydligast blir det när vi tittar på det sammanfattande omdömet. Från toppnoteringen 2018 på 4,4 ligger det nu på 3,6 vilket är samma nivå som 2012 när mycket av det positiva arbetet med att förbättra företagsklimatet inleddes. Fortfarande ligger dock Lekeberg över rikssnitt på de flesta parametrar så det finns goda möjligheter att vända utvecklingen och företagen ser gärna bättre dialog med kommunens beslutsfattare och ökad förståelse om företagens förutsättningar och vardag, säger Karl Hulterström.

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist