NYHET13 november 2017

Botrygg bygger för framtiden

Bostadsbristen växer på många håll i Sverige, samtidigt byggs det som aldrig förr, inte minst i Linköping. Botrygg AB är ett av byggbolagen som bygger och förvaltar bostäder runt om i Sverige. Vi träffadeAdam Cocozza som är VD för familjeföretaget.

– När det kommer till ungdomar och nyanlända, måste alla ta sitt ansvar och hjälpa till, säger Adam Cocozza.

Vad är er affärsidé?

– I grunden är vår affärsidé att producera och förvalta attraktiva bostäder i regioner som expanderar. Vi jobbar för att hålla en hög standard till lägre produktionskostnader än våra konkurrenter, och för att våra hyresgäster ska ha ett stort förtroende för oss och kunna rekommendera oss för andra. Med kundvård och Good-will i fokus vill vi på Botrygg fortsätta att bygga flera fastigheter, förklarar Adam.

Ni har ett stort engagemang när det kommer till ungdomar och nyanlända, kan du berätta lite mer om det?

– Ja, vi sponsrar lokal kultur och idrott. Flera olika herr- och damlag i olika sporter, bland annat ishockey, och ideella föreningar samt Östgötateatern. Vi tycker det är viktigt att det finns ett brett utbud av professionell scenkonst. Detta är även något som vi bjuder in våra hyresgäster till, då vi bjuder på vissa förställningar och idrottssammanhang.

– När det kommer till ungdomar och nyanlända, måste alla ta sitt ansvar och hjälpa till. När man som ung eller nysvensk inte har någon riktig arbetserfarenhet, kan ett första arbete i form av till exempel praktikplats eller sommarjobb vara till stor hjälp för att komma ut på arbetsmarknaden. Vi får ta del av deras kunskaper och arbetskraft, samtidigt som dessa personer får en första referens och erfarenhet som kan leda till vidare arbete, hos oss eller någon annanstans. Om man visar att man kan ta ansvar och att man vill arbeta, finns det en stor chans till anställning hos oss, eller hos något annat företag med oss som referens. Det blir en ”Win-Win-situation”, menar Adam.

Kan du se någon skillnad i hur tillmötesgående olika kommuner är, när det kommer till detaljplanearbete och framtagande av byggrätter?

– I de större städerna, så som Stockholm och Göteborg, har man ett större driv att producera fler bostäder. De använder sin kommunala mark för att stimulera byggandet i stor utsträckning. Detta görs i alldeles för liten omfattning i Linköping. Vidare är man som privat aktör beroende av kommunen för att utveckla sin egen mark i och med detaljplanemonopolet. Här tycker jag också att det finns mycket att jobba på att förbättra vad gäller handläggningstider och planköer.

Många aktörer efterfrågar mark att bygga på. Då kan man fråga sig om det är lämpligt att allmännyttan har så pass stort beting på sig som politiken nu ålagt dem. De är kostnadsdrivande och har bland de högsta hyrorna i kommunen i deras nyproduktioner. Nu finns det dessutom planer på att börja bygga bostadsrätter. När en kommun agerar på detta sätt blir det till slut ointressant att som privat aktör verka här, förklarar Adam.

David Hill

Integration
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist