NYHET4 mars 2024

Bristen på civilingenjörer har bromsat Maxars tillväxt

Trots tillgång till finansiering och teknologi har Maxars expansion hämmats av bristen på civilingenjörer. ”Vi hade kunnat växa mycket snabbare”, konstaterar Per Lundblad, vd och Managing Director på Maxar International Sweden AB i Linköping.

”De närmaste tre åren kommer vi behöva växa med drygt 50 medarbetare”, konstaterar Per Lundblad.Foto: Privat

Maxar är ett satellitbolag med total koll på jordklotet. Med hjälp av satelliter och avancerade kameror skapar företaget detaljrika 3D-kartor. I Sverige finns verksamheten, med ca 90 anställda, i Linköping.

– Verksamheten har sina rötter inom försvarskoncernen Saab, där man på 80-talet började utforska 3D för olika navigeringslösningar. Teknikområdet växte och blev 2015 ett eget bolag vid namn Vricon. I dag är vi en del av det amerikanska bolaget Maxar Technologies, berättar Per Lundblad.

Genom avancerade algoritmer och verktyg förvandlas satellitbilderna till 3D-modeller som nästan exakt återspeglar verkligheten.

– Vi har i dag närmare 80 miljoner kvadratkilometer av jorden i vår databas. Målet är att bygga hela jorden, med närmare 150 miljoner landyta.

Kartorna används sedan inom en rad sektorer, från myndigheter och försvarsmakter till privata företag, för planering och navigering av olika slag.

Trots företagets kraftiga tillväxt under de senaste åren ser Per Lundblad en fortsatt expansion framöver, något som ställer stora krav på kompetensförsörjningen.

– De närmaste tre åren kommer vi behöva växa med drygt 50 medarbetare, främst civilingenjörer inom ML/AI, bildanalys och mjukvaruutveckling .

Nära samarbete med högskolan

En avgörande faktor för att lösa företaget behov av nya medarbetare är det nära samarbetet med Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

– Vi engagerar oss aktivt. Vi är närvarande på universitetsområdet och har över tid varit väldigt lyckosamma med att rekrytera sommarjobbare via högskolan. Många har också fortsatt med sina examensjobb hos oss. Drygt en tredjedel av våra medarbetare har rekryterats den här vägen, berättar Per och menar att denna process säkerställer en bra matchning för båda parter.

Likt många andra företag i branschen vittnar även Per om behovet av fler civilingenjörer och att konkurrensen om talanger är hård.

– Bristen är ett jätteproblem för oss. Vi hade kunnat växa ännu snabbare om tillgången på rätt kompetens varit större, både gällande nyexaminerade- och erfarna civilingenjörer. Att vara lokaliserad utanför Stockholm påverkar också tillgången på talanger, då många söker sig till huvudstaden där möjligheterna till karriärtillväxt är fler, konstaterar Per.

Statistik från SCB visar att efterfrågan på civilingenjörer förväntas öka med nästan 40 procent fram till 2035, med en tyngdpunkt på ingenjörer inom IT-området. Detta understryker behovet av incitament för fler att söka ingenjörsprogrammen och att uppmuntra intresset för teknik från tidig ålder. Maxar strävar efter att vara en del av denna förändring genom sitt engagemang i olika initiativ.

– Bland annat är vi partner till Code Summer Camp här i Linköping. Där får ungdomar i åldrarna 7–17 upptäcka teknik, programmering och digitalt skapande – oavsett förkunskaper.

Per betonar också betydelsen av att öka genomströmningen av civilingenjörsprogrammen, både för Maxars framtid och för Sveriges fortsatta framgång och ledande position inom teknikområdet.

Kompetensbrist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist