Företag tyckte till om kommunens service

NYHET Publicerad

I förra veckan samlades ett fyrtiotal företag tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Linköpings stadshus för att prata om kommunens service till näringslivet.

Dialogmöte 2
Foto: Malin Wictorén
Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram.
Dialogmöte 1
Foto: Malin Wictorén

Att den kommunala servicen till företag ska upplevas som positiv är ett löpande och prioriterat arbete i Linköpings kommun. All feedback från företagen kring detta är av stor vikt och därför bjöd kommunen, tillsammans med Svenskt Näringsliv, in företag till ett möte för att diskutera vad de tycker behöver förbättras.

– Linköping sjönk i Svenskt Näringslivs senaste ranking om företagsklimatet. Något som visar att det med rätta finns höga förväntningar hos företagen och att kommunen behöver bli bättre på att leva upp till dem. Efter att ha lyssnat på företagen idag har min syn på vad vi behöver utveckla framåt förstärkts ytterligare. Bland annat att vi behöver fokusera arbetet ännu mer mot att ha en serviceorienterad myndighetsutövning, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Förutom Niklas Borg (M) fanns även Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Sofia Sjöström, regionchef Linköping på Svenskt Näringsliv och ett antal andra politiker och tjänstepersoner på plats i stadshuset.

– Vi har fått många värdefulla inspel om hur vi kan bli bättre idag. Jag tar bland annat med mig företagens efterfrågan på en tydligare profilering från kommunen vart Linköping är på väg. Här kan vi ta en ledande position och utveckla platsvarumärket. Dagens möte var mycket givande och jag ser att vi behöver ha den här typen av dialog oftare, säger Pia Carlgren, näringslivsdirektör på Linköpings Kommun.

Många konstruktiva synpunkter

Ett fyrtiotal företag från olika branscher deltog i gruppsamtal med tjänstepersoner och politiker från Linköpings kommun.

Bland annat beskrev företagen att de ibland saknar återkoppling efter sin kontakt med kommunen. Generellt upplever de att de möts av en positiv attityd och en vilja att hjälpa, men att det ibland blir fel på grund av tjänstepersoners okunnighet kring företagens förutsättningar.

Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram. Förbättringsförslagen och synpunkterna kommer att sammanställas och bearbetas av kommunen. Återkoppling kring hur servicen och bemötandet kan förbättras kommer att ske på olika sätt beroende på frågans karaktär.

– Idag har vi haft en intressant och utvecklande dialog - med bra höjd! Nu följer det viktiga arbetet med att ta hand om all feedback vi fått och på lämpligt sätt diskutera hur vi kan använda den för att förbättra vår service till näringslivet, säger Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Så tyckte företagen om mötet

– Jag tycker mötet har varit konstruktivt och positivt. Utbyten som det här behövs, där man får utrymme att diskutera både övergripande frågor och detaljer, säger Johan Elwing på Intea Garnisonen.

– Bra att kommunen bjuder in oss för att lyssna på våra synpunkter. Vår grupp pratade mycket om hur kommunen kan förtydliga vart ärenden befinner sig och vem som tar beslut. Det är viktigt för oss företag att få vetskap och förutsägbarhet kring beslut och framdrift av frågor, säger Pia Carlsson på Campushallen.

– Mitt företag behöver hjälp med att bredda bilden av näringslivet i Linköping i syfte att locka hit talanger. Därför var det positivt att jag fick möjlighet att prata om det idag. Jag fick veta att kommunen arbetar aktivt med platsmarknadsföring, vilket är oerhört betydelsefullt för oss i näringslivet och där vi vill vi vara med och hjälpa till, säger Predrag Pucar, VD på Nira Dynamics.

– Bra att kommunen bjuder in till den här typen av möten. Det är viktigt för oss med citynära verksamheter att berätta hur vår vardag i stadskärnan ser ut. Köpbeteendet hos människor har förändrats och då behöver vi hjälp och rådgivning i hur vi kan utveckla våra verksamheter, säger Annelie Wahlström på Bröllopshuset.

– Att få en helhetsbild av näringslivsklimatet i Linköping, lyssna till näringslivets åsikter och vara med och påverka är angeläget, även för ett stort företag som Saab. Dessutom bra att få höra om kommunens roll i de stora perspektiven där aktiv platsmarknadsföring är ett. Saab är gärna med och bidrar till att lyfta Linköping som plats och alla de förutsättningar som finns för den som vill arbeta och bo här, säger Linn Lichtermann, ansvarig för regionala relationer på Saab.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Simon gör en termin på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Simon Torstensson är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Östergötland. Simon läser andra terminen på Masterprogrammet i nationalekonomi vid Linköpings Universitet och utöver att studera politik och ekonomi gillar Simon att träna och att laga mat.
NYHET Publicerad:

E.ON städar – satsar allt på hållbarhet

HÅLLBAR TILLVÄXT Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, har extra fokus på hållbarhet under sina företagsbesök runt om i landet. Det kunde knappast ha varit ett mer passande ämne då han i tisdags besökte Norrköping och E.ON. Energigiganten satsar kraftfullt på att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi redan 2025.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Nytt trepartsavtal ska lyfta fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet

UTBILDNING För att kvalitetssäkra utbildningen på transport- och fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet har skolan ingått i trepartsavtal med Volvo och Tage Rejmes Bil i Norrköping AB. Avtalet innebär att eleverna får stor praktisk kunskap och möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom branschen.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen måste prioritera företagen för att nå klimatmålen

DEBATT Den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyen tillträder den 1 december. Von der Leyens målsättning är att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent och lägger därför mycket kraft vid sitt initiativ ”en europeisk grön giv”. Här är det viktigt att det bästa inte blir det godas fiende och att kommissionen i sina ambitioner samtidigt inte skadar de europeiska företagens konkurrenskraft. Klimatet är en global fråga som kräver globala lösningar. EU kan självklart gå före i klimatarbetet på många sätt, men inte genom att påföra betydligt hårdare krav på det europeiska näringslivet än vad konkurrentländer har. Det skriver Sofia Sjöström och Anders Edholm, Svenskt Näringsliv, i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Hallå där Ebba

SKOLNÄTVERK Vi hälsar Ebba Algvere välkommen som studentmedarbetare. Ebba studerar vid Linköpings universitet och kommer att ha ansvaret för det regionala skolnätverket och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv på Svenskt Näringsliv i Östergötland. "Jag ser att min roll som skolnätverksansvarig som en möjlighet att hjälpa elever att göra medvetna val om sin framtid", säger Ebba.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Företag tyckte till om kommunens service

Att den kommunala servicen till företag ska upplevas som positiv är ett löpande och prioriterat arbete i Linköpings kommun. All feedback från företagen kring detta är av stor vikt och därför bjöd kommunen, tillsammans med Svenskt Näringsliv, in företag till ett möte för att diskutera vad de tycker behöver förbättras.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar. "Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det", säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson.
NYHET Publicerad:

Ydre fortfarande bäst i Östergötland

FÖRETAGSKLIMAT Ydre är fortfarande med god marginal den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking hamnar man på plats 26 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen två placeringar sämre än förra hösten men ändå ett mycket bra resultat. För kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2010, Sven-Inge Karlsson (C), är öppenhet och dialog några nyckelbegrepp som kan förklara Ydres starka position.
NYHET Publicerad:

Norrköping faller som en sten i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Norrköping faller som en sten i den nya rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 253 bland Sveriges 290 kommuner. 87 placeringar sämre än förra året.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.