Företag tyckte till om kommunens service

NYHET Publicerad

I förra veckan samlades ett fyrtiotal företag tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Linköpings stadshus för att prata om kommunens service till näringslivet.

Dialogmöte 2
Foto: Malin Wictorén
Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram.
Dialogmöte 1
Foto: Malin Wictorén

Att den kommunala servicen till företag ska upplevas som positiv är ett löpande och prioriterat arbete i Linköpings kommun. All feedback från företagen kring detta är av stor vikt och därför bjöd kommunen, tillsammans med Svenskt Näringsliv, in företag till ett möte för att diskutera vad de tycker behöver förbättras.

– Linköping sjönk i Svenskt Näringslivs senaste ranking om företagsklimatet. Något som visar att det med rätta finns höga förväntningar hos företagen och att kommunen behöver bli bättre på att leva upp till dem. Efter att ha lyssnat på företagen idag har min syn på vad vi behöver utveckla framåt förstärkts ytterligare. Bland annat att vi behöver fokusera arbetet ännu mer mot att ha en serviceorienterad myndighetsutövning, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Förutom Niklas Borg (M) fanns även Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Sofia Sjöström, regionchef Linköping på Svenskt Näringsliv och ett antal andra politiker och tjänstepersoner på plats i stadshuset.

– Vi har fått många värdefulla inspel om hur vi kan bli bättre idag. Jag tar bland annat med mig företagens efterfrågan på en tydligare profilering från kommunen vart Linköping är på väg. Här kan vi ta en ledande position och utveckla platsvarumärket. Dagens möte var mycket givande och jag ser att vi behöver ha den här typen av dialog oftare, säger Pia Carlgren, näringslivsdirektör på Linköpings Kommun.

Många konstruktiva synpunkter

Ett fyrtiotal företag från olika branscher deltog i gruppsamtal med tjänstepersoner och politiker från Linköpings kommun.

Bland annat beskrev företagen att de ibland saknar återkoppling efter sin kontakt med kommunen. Generellt upplever de att de möts av en positiv attityd och en vilja att hjälpa, men att det ibland blir fel på grund av tjänstepersoners okunnighet kring företagens förutsättningar.

Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram. Förbättringsförslagen och synpunkterna kommer att sammanställas och bearbetas av kommunen. Återkoppling kring hur servicen och bemötandet kan förbättras kommer att ske på olika sätt beroende på frågans karaktär.

– Idag har vi haft en intressant och utvecklande dialog - med bra höjd! Nu följer det viktiga arbetet med att ta hand om all feedback vi fått och på lämpligt sätt diskutera hur vi kan använda den för att förbättra vår service till näringslivet, säger Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Så tyckte företagen om mötet

– Jag tycker mötet har varit konstruktivt och positivt. Utbyten som det här behövs, där man får utrymme att diskutera både övergripande frågor och detaljer, säger Johan Elwing på Intea Garnisonen.

– Bra att kommunen bjuder in oss för att lyssna på våra synpunkter. Vår grupp pratade mycket om hur kommunen kan förtydliga vart ärenden befinner sig och vem som tar beslut. Det är viktigt för oss företag att få vetskap och förutsägbarhet kring beslut och framdrift av frågor, säger Pia Carlsson på Campushallen.

– Mitt företag behöver hjälp med att bredda bilden av näringslivet i Linköping i syfte att locka hit talanger. Därför var det positivt att jag fick möjlighet att prata om det idag. Jag fick veta att kommunen arbetar aktivt med platsmarknadsföring, vilket är oerhört betydelsefullt för oss i näringslivet och där vi vill vi vara med och hjälpa till, säger Predrag Pucar, VD på Nira Dynamics.

– Bra att kommunen bjuder in till den här typen av möten. Det är viktigt för oss med citynära verksamheter att berätta hur vår vardag i stadskärnan ser ut. Köpbeteendet hos människor har förändrats och då behöver vi hjälp och rådgivning i hur vi kan utveckla våra verksamheter, säger Annelie Wahlström på Bröllopshuset.

– Att få en helhetsbild av näringslivsklimatet i Linköping, lyssna till näringslivets åsikter och vara med och påverka är angeläget, även för ett stort företag som Saab. Dessutom bra att få höra om kommunens roll i de stora perspektiven där aktiv platsmarknadsföring är ett. Saab är gärna med och bidrar till att lyfta Linköping som plats och alla de förutsättningar som finns för den som vill arbeta och bo här, säger Linn Lichtermann, ansvarig för regionala relationer på Saab.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rekordlågt förtroendet för kommunala upphandlingar

SOMMARKRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SOMMARKRÖNIKA "Krisen har gjort det uppenbart hur viktiga företagen är som skapare av välstånd. Företagen producerar de varor och tjänster som vi behöver, och därtill skapas jobb och skatteintäkter till välfärden". Det skriver Johan Fall, Svenskt Näringsliv, i sin sommarkrönika och pekar på att det finns en rad strukturella problem i ekonomin som synliggjorts under krisen, inte minst på skattesidan.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Mjölby vill bygga vidare på framgångsrikt företagsklimat

CORONAKRISEN För Mjölby kommun har våren varit både turbulent och tuff men också visat vikten av gott samarbete med politiken och företagen. "Nu ska vi bygga vidare på den täta kontakten med företagarna så att vi ska stå väl rustade inför framtida utmaningar, det skapar optimism inför framtiden", säger Cecilia Burenby (S), KSO i Mjölby kommun.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Östergötland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Så tycker Östergötlands företag om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. "Min förhoppning är att länets kommuner använder svaren i enkäten för att förbättra det lokala företagsklimatet. Det stärker förutsättningarna för fler jobb, högre skatteintäkter och en mer attraktiv kommun", säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Nytt samarbete mellan näringsliv och vården

CORONAKRISEN Saab har sedan i mitten på mars månad bestämt sig för att hjälpa vården under den kris som just nu är över oss. Företaget har bidragit till vården med sin tillverkning av både ansiktsvisir och skyddsförkläden. "Det har varit mycket positivt, både bland våra anställda och såvitt vi kan bedöma också inom vården#, säger Henning Robach, chef för Saabs affärsenhet Barracuda i Gamleby.
NYHET Publicerad:

Tufft läge för östgötska företagare

KONJUNKTUR Östergötland är hårt drabbat av den ekonomiska krisen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet. "Svaren i panelen visar på vikten av att krisåtgärderna fortsätter och förstärks. Läget är allvarligt ute i företagen och det försämras snabbt", säger Johan Gustafsson Svenskt Näringsliv Östergötland.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv Östegötland.
NYHET Publicerad:

Johan Gustafsson ny regionchef i Östergötland

NY PÅ JOBBET Johan Gustafsson är ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland. Johan kommer närmast från uppdraget som Slöseriombudsman på Skattebetalarnas Förening och opinionsbildare för att skattepengar ska användas på rätt sätt och gå till rätt saker. Nu flyttar han hem till Linköping.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Den obegripliga bristen på medarbetare

KOMMENTAR Corona tydliggör saker i samhället. Ett av dem är synen på jobb. Eller att många inte tycks se vissa jobb som värdiga nog. Många av dessa jobb finns inom den gröna sektorn. Intresset från svenskar att ta jobben har varit ytterst begränsat.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Här och nu. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Östergötland i denna debatt.