LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 juli 2020

Mjölby vill bygga vidare på framgångsrikt företagsklimat

Sedan Svenskt Näringsliv började genomföra nationella rankingar över olika kommuners företagsklimat har Mjölby kommun överlag placerat sig på bra positioner. Från att 2009 placerat sig så bra som 32:a plats började dock kommunen tappa i rankingen och 2015 hade kommunen fallit till 136:e plats.

"för ett antal år sedan inledde vi ett arbete för att förbättra kommunikationen mellan kommunen och företagen och det har verkligen hjälpt oss under den här krisen", säger Cecilia Burenby.Foto: Privat

Efter det inleddes ett arbete med syfte att stärka näringslivet vilket också gav resultat, 2019 erhöll kommunen en 74:e plats och nu vill Mjölbys ordförande i kommunstyrelsen, Cecilia Burenby (S), bygga vidare på den näringslivsstrategi som inleddes för ett antal år sedan.
Cecilia Burenby inleder med att beskriva den första tiden av pandemi som turbulent där näringslivsenheten snabbt fick ställa om till ett kontaktcenter, det var många företag som ville förmedla sin oro gällande framtiden och samtidigt behövde kommunen få en överblick gällande situationen hos företagen. Mjölby kommun lanserade även tidigt ett stödpaket där det bland annat gavs uppskov bland tillstånd- och tillsynsavgifter samt att kommunen försökte korta sina betaltider. En månad senare lanserade även kommunen att alla kommunanställda skulle få ett presentkort på 300kr som uppmuntran till att stödja de lokala företagen, något som Cecilia Burenby beskriver som mycket uppskattat.

– Mjölby kommun har ändå varit relativt förskonade men vi vill visa de företag som har det extremt tufft att vi vill hjälpa och finnas där och det upplever jag att det finns en stor tacksamhet för. En stor del av den nya strategi som inleddes för ett antal år sedan kretsade kring att vi skulle förbättra kommunikationen mellan kommunen och företagen och det har verkligen hjälpt oss under den här krisen, säger Cecilia Burenby.

Cecilia Burenby tycker även att politiken har fungerat väl under de prövningar som den stött på under våren och inledningen av sommaren, hon beskriver en tradition av ett partiöverskridande arbete inom ett antal områden såsom näringslivsfrågor. Det här ser Cecilia Burenby som något som har underlättat många av de åtgärder som genomförts men också varit en av de avgörande faktorerna bakom ett gott företagsklimat över tid.

– Nu ska vi i början av hösten ha ett nytt näringslivsrådmöte där vi ska diskutera framtiden och här vill vi bygga vidare på den täta kontakten med företagarna så att vi ska stå väl rustade inför framtida utmaningar, det skapar optimism inför framtiden avslutar Cecilia Burenby.

coronakrisenLokalt Företagsklimat
Skriven avSimon Thorstensson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist