NYHET27 juni 2022

Säkra kompetensförsörjningen i Sverige

Karl Johan Börjeson driver företaget ProTrain, som tillhandahåller lokförarutbildningar i privat regi, erbjuder bemanning av tågpersonal och genomför även järnvägstransporter. Företaget grundades 2001, har 120 anställda och är verksamma i bland annat Mjölby. Svenskt Näringsliv har intervjuat Karl Johan Börjeson som ger sin syn på viktiga företagarfrågor inför det stundande riksdagsvalet.

Som så många andra företagare efterlyser Karl Johan Börjeson större satsningar på yrkesutbildningen.Foto: Privat

Vilken är den viktigaste valfrågan för dig som företagare?
– För mig som företagare är en viktig fråga att kostnaden för att anställa minskar, så som skattetrycket och arbetsgivaravgifter. En annan viktig fråga är kompetensförsörjningen. Man behöver jobba i stort för att säkra kompetensförsörjningen i Sverige. Idag är det alldeles för få platser på yrkesutbildningarna för att den kompetens som näringslivet efterfrågar ska kunna tillhandahållas, säger Karl Johan Börjeson. 

Vad kan en ny regering göra för att du ska kunna växa och anställa fler?
– Minskade arbetsgivaravgifter är ett åtagande som hade gjort att vi hade kunnat anställa fler. Utöver det är det många offentliga upphandlingar involverade när det kommer till olika tjänster inom järnväg och infrastruktur. Där behöver upphandlarkompetensen stärkas upp och upphandlingsförfarandet förenklas. Detta för att möjliggöra att fler som har kompetens inom det som ska utföras ska kunna lägga anbud, utan att vara specialist på själva anbudsförfarandet, säger Karl Johan Börjeson.

Hur kan företagsklimatet bli bättre i din kommun?
– Vi verkar i flera kommuner och generellt skulle företagsklimatet kunna förbättras genom en bättre dialog från kommunernas sida. Jag efterlyser även en större nyfikenhet och mer initiativ från kommunernas sida när det kommer till olika företagarfrågor, säger Karl Johan Börjeson.

valet 2022SME-kommittén
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist