NYHET2 september 2021

”Ungdomar är alltid svaret på Sveriges framtid”

Ett nytt läsår har kickat igång för länets gymnasieelever, så också för Ung Företagsamhet. Regionchef Hanna Edström ser fram emot att så många som möjligt ska få chansen att testa sin företagsamhet och sitt entreprenörskap under sin utbildning. ”Utvecklingen hos de elever som går igenom ett år med Ung Företagsamhet när det gäller attityder och driv är enorm”, konstaterar hon.

Hanna Edström hoppas att fler företag och organisationer tar chansen att visa att vuxna i samhället ser länets ungdomar, tror på dem och vill stötta dem att utveckla sin fulla potential. Foto: Ung Företagsamhet

Hanna Edström, som under många år och i olika roller arbetat med ungdomar i skolans värld, menar att erfarenheten eleverna får med sig genom UF är oerhört viktig, inte bara för eleven själv men också för hela samhället.

Att få tillfälle att testa sina idéer, växa i med och motgång, få konstruktiv kritik från kunniga vuxna gör att vi får elever som tror på sig själva, vågar mer, som bidrar till att stärka det svenska näringslivet och bygga upp vår framtid.

– Ungdomar är alltid svaret på Sveriges framtid, de är opåverkade av hinder och de ser lösningar i det mesta. Att få tillfälle att testa sina idéer, växa i med och motgång, få konstruktiv kritik från kunniga vuxna gör att vi får elever som tror på sig själva, vågar mer, som bidrar till att stärka det svenska näringslivet och bygga upp vår framtid.

Trots en pågående pandemi så visade siffror från Skolverket att antalet elever i länet som drev UF-företag under förra läsåret ökade. 32 procent av samtliga gymnasieelever i Östergötland drev ett UF-företag under läsåret 2020/2021. Hanna hoppas att trenden fortsätter och att undervisningen framöver kommer ske på plats i skolan.

– Under förra läsåret förstod vi tidigt att vi måste ställa om till digital undervisning och fick förbereda ungdomarna på att paketera en affärsidé som kunde kommuniceras digitalt. Ingen tidigare årskull har varit lika bra på att bygga webbshoppar och nå ut digitalt, konstaterar Edström.

Hanna betonar vikten av att så många som möjligt nu vaccinerar sig, så att alla gymnasieungdomar får chans att vara på plats och slippa distansundervisning.

– Självklart behöver vi fortsätta vara flexibla och planera för möjlighet att delta digitalt i allt vi gör. Vår förhoppning är att kunna genomföra någon form av julmarknad fysiskt, men förbereder eleverna på att ha alternativa digitala försäljningskanaler, säger Hanna och pekar på att just förmågan att tänka om och hitta alternativa vägar att uppnå sitt mål är något många elever tar med sig efter sitt UF-år.

– Men den viktigaste lärdomen efter ett UF-år är nog förmågan att samarbeta. Ofta uppstår svårigheter och konflikter vilket gör att många går igenom en mognadsprocess och upptäcker fördelar med varandras olikheter. Erfarenheten att man tillsammans kan prestera något bra, eller bättre än det man siktat på initialt, är viktig inför kommande arbetsliv.

Men det är faktiskt inte bara UF-eleverna som har ett år fullt av möjligheter framför sig. En viktig pusselbit i UFs verksamhet är de företag och organisationer som engagerar sig som partners och rådgivare, en roll som är både givande och lärorik.

– Tror man på att ungdomars entreprenörskap och entusiasm gör skillnad för Sveriges framtid så kan man bli partner och stötta oss ekonomiskt. Som partner kan man vara så aktiv man vill, allt från att vara med i en jury till att arrangera ett lärorikt event lokalt eller regionalt tillsammans med oss. Det är också en chans för företag att möta och forma sina framtida medarbetare. Man kan också engagera sig som rådgivare och få möjlighet att hjälpa till när eleverna har praktiska frågor, önskar feedback på sina affärsplaner eller letar efter spännande säljtillfällen. Våra rådgivare är oerhört viktiga. Utan rådgivare, inga UF-företag, menar Hanna Edström.

Ung Företagsamhet i Östergötland kraftsamlar nu tillsammans med sina partners för att ännu tydligare stötta och vägleda ungdomarna i deras affärsidéer och genomförande.

– Är det något vi alla ska ta med oss från det senaste året är det att våra ungdomar har betalat ett högt pris under pandemin. Det är nu vi har chansen att visa att vi vuxna i samhället ser dem, tror på dem och vill stötta dem att utveckla sin fulla potential. Jag hoppas att fler företag tar den chansen tillsammans med oss, avslutar Hanna Edström.

UNG FÖRETAGSAMHET.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist