NYHET24 oktober 2017

De gör det lättare att anställa nyanlända

Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet. Den är främst riktad mot privatpersoner, men kan även användas av företag.

Det hela började förra året när paret ville ta hjälp av en nyanländ flykting för enklare trädgårdsarbeten. De hade tidigare anställt folk privat, utan att ha ett företag, och tänkte att de kunde använda den möjligheten igen. Men att anställa en asylsökande visade sig vara komplicerat. Omedelbart möttes de av problem med personnummer, samordningsnummer och olika blanketter som måste lämnas in. Nils Bacos beskriver ett av problemen.

– Om man som asylsökande ska jobba i Sverige måste man ha ett samordningsnummer, eftersom man saknar personnummer. För att få detta måste man först ha ett anställningskontrakt att visa upp, men vilken arbetsgivare skriver anställningsavtal med någon som saknar ID-nummer? Det hela blir ett moment 22, om den som anställer inte har koll på systemet och lämnar in rätt papper i rätt tid, säger Nils Bacos.

I bakhuvudet låg en enkel tanke, att de nyanlända kan börja med att arbeta privat för att sedan snabbare komma in på den vanliga arbetsmarknaden. Det pratas mycket om ”enkla jobb” och samtidigt finns det mängder av uppgifter som folk hade varit beredda att anställa någon för, om det bara hade varit någorlunda enkelt och smidigt. Nils Bacos och Cecilia Brunnström bestämde sig för att underlätta för andra. Till en början samlade de all information i en pappersmanual, med checklistor och förklaringar kring allt man behöver tänka på när man anställer en nyanlända.

– Det upplevdes fortfarande som alltför krångligt och det blev fortfarande mycket administrativt arbete. Då föddes idén att göra en enkel e-tjänst i stället där det mesta sköts automatiskt. Många känner ju inte ens till att man får lov att anställa någon privat, så det är ett stort steg för många att ta. Då måste det vara enkelt, säger Cecilia Brunnström.

Resultatet blev Anställ Privat, en e-tjänst där man kan skriva in uppgifter om den man vill anställa. Sedan räknar systemet själv ut löner och avgifter och skickar automatiskt information till rätt myndigheter. Den tar också fram en färdig arbetsgivardeklaration som är ifylld och klar, och om den som anställs har svenskt personnummer ingår också en olycksfallsförsäkring. Även företag kan använda tjänsten.

– Många av problemen som uppstår är de samma för företag som för privatpersoner, även om det finns vissa skillnader. Mycket av uppgiftsinlämningen ligger egentligen på de nyanlända, men vårt mål har hela tiden varit att de ska behöva göra så lite som möjligt. Det är inte rimligt att tro att någon som precis kommit hit, och kanske inte ens kan språket, ska lyckas navigera rätt i vår byråkrati, säger Nils Bacos.

I dag krävs det fortfarande en del manuellt arbete och administration för de företag som vill använda tjänsten, men en enklare manual som beskriver skillnaderna finns på hemsidan. I framtiden hoppas paret att även det ska kunna automatiseras, men kostnaden för att utveckla programmet är höga och just nu ligger fokus på att försöka sprida tjänsten.

– Det känns tyvärr inte som att vi i Sverige har anpassat våra system efter den här gruppen. Fokus ligger inte på att folk ska komma i arbete. Vi har varit på stora flyktingboenden och bett om att få sätta upp en enkel lapp om den här möjligheten, men fått tvärt nej. ”Det ingår inte i vårt uppdrag”, svarar de, säger Cecilia Brunnström.

Tjänsten drivs för enkelhetens skull i dag inom ett aktiebolag. Det gör att vissa offentliga organisationer tackar nej, trots att tjänsten inte är vinstdrivande. Andra myndigheter och kommuner tar emot dem med öppna armar. Det långsiktiga målet är att det ska vara så enkelt att anställa att deras tjänst inte behövs.

– Ja det vore ju det bästa. Ta det här med samordningsnummer som exempel. Helst borde ju alla asylsökande få ett sådant direkt när de får tillstånd att arbeta, i stället för att vårt program ska behöva ansöka om det. Det pågår en hel del arbete med att förenkla, men det tar tid, säger Nils Bacos.

ArbetsmarknadIntegrationenkla jobb
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist