NYHET25 september 2022

Elkrisen - ett kortsiktigt problem som riskerar att bli långsiktigt 

Rolf Lundmark på Naturstenskompaniet ser att det på sikt blir svårare för branschen. Elpriserna har medfört merkostnader och framöver riskerar hela marknaden att påverkas negativt.  

Naturstenskompaniet har 15 stenbrott och tre stenhuggerier i Sverige. De bryter och tillverkar primärt byggnadssten och gravstenar. I koncernen finns företag som verkar i hela värdekedjan, från stenbrott till slutkonsument. Rolf Lundmark ser kritiskt på situationens utveckling i Sverige. 

– Som det ser ut nu är kapaciteten för att bryta sten i Sverige begränsad. Hela processen är mycket resursintensiv, inte minst i fråga om transporter. Just nu skulle Sverige självt kunna tillgodose mer av sitt eget stenbehov, men nu väljer vi stället att importera. Importen sker främst från Kina, vars tillverkning och transport har en enorm miljöpåverkan. Skillnaden i enbart koldioxidutsläpp mellan svensk och kinesisk sten är ungefär tio gånger. 

Tidigare har det största hindret för att expandera svensk stenindustri varit regleringar och svårigheten att söka tillstånd. Nu har dock osäkerheten och elpriserna satt nya käppar i hjulet för industrin. 

– Egentligen har vi möjlighet att öka vår inhemska produktion. Men ingen vågar längre eftersom vi inte har kontroll över vare sig elpriserna eller tillgången till el. Osäkerheten skadar industrin på ett mycket långsiktigt plan. 

Det som sker i kölvattnet av en osäker elsituation blir till långsiktiga problem som påverkar vår möjlighet och företagens intresse av att investera i framtiden.
Rolf Lundmark, Naturstenskompaniet

De ökande elpriserna har orsakat problem för företagen inom svensk stenindustri, och även om många hittills kunnat kompensera kan det på sikt skada hela branschen. Hittills har inte bara elen blivit dyrare, utan kaskadeffekterna med dyrare fossila bränslen spär också på problemet. Framöver talas det om ransonering, besparingar och ännu högre priser, vilket kommer att skada industrin och företagarna desto mer. 

– I stenhuggerierna går sågarna dygnet runt. Blir det avbrott i eltillförseln måste de stanna. För varje ton sten vi inte kan producera måste behovet tillgodoses av utländsk sten. Våra kunder bygger vägar, hus och gravplatser, och deras efterfrågan är konstant vad som än händer med oss. Ju mindre vi kan producera, desto mer måste importeras. Det blir en fråga om överlevnad för företagen och miljöpåverkan för vår ekonomi i stort. 

Brist på el och tilltagande elpriser är i sig ett relativt kortsiktigt problem, hävdar Rolf Lundmark. Det går att avhjälpa genom riktade reformer och politiska beslut. Men det som sker i kölvattnet av en osäker elsituation blir till långsiktiga problem som påverkar vår möjlighet och företagens intresse av att investera i framtiden. 

ElpriserElförsörjningEnergi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist