NYHET12 april 2019

Högkonjunkturen har passerat toppen

Toppen är nådd, men fallet nedåt kommer inte bli så allvarligt som befarat. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturbarometer som presenterades i Höör och Malmö av Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv. "Det största orosmomentet är risker och utmaningar härledda från utlandet. Vi måste hålla ögonen på Brexit, Trump och valet till Europarlamentet", säger Göran Grahn.

Enligt rapporten har högkonjunkturen passerat toppen och svensk tillväxt förväntas följa den internationella utvecklingen nedåt. Sverige är ett litet land beroende av utrikeshandel och när omvärldskonjunkturen försämras påverkas Sverige kraftigt. Tillväxten i BNP förväntas falla från 2,3 procent 2018 till 1,4 procent i år. Produktivitetstillväxten faller samtidigt kraftigt.

– Vi ser ett fall från mellan 3–4 procent per år före finanskrisen till ca 0,5 procent framöver. Vi har i utgångsläget höga arbetskraftskostnader i Sverige. Om produktivitetsutvecklingen blir så svag som i vår prognos ställer det stora krav på parterna när avtalen ska förhandlas framöver. De senaste åren har många sektorers internationella konkurrenskraft hållits uppe av en svag krona, men det är inte långsiktigt hållbart, säger Göran Grahn.

Skånes utveckling följer samma trend som riket, men ligger just nu något under nationella BNP. I Svenskt Näringslivs företagarpanel ser det däremot mörkare ut. Företagares förväntningar för första kvartalet av 2019 visar negativa siffror för antal anställda, investeringar samt produktion, vilket skiljer sig stort från riket som helhet. Både för Skåne som region och Sverige som land finns framtida utmaningar och risker, där de flesta kommer från världspolitiken.

– Det största orosmomentet är risker och utmaningar härledda från utlandet. Vi måste hålla ögonen på Brexit, Trump och valet till Europarlamentet. De nationalistiska partierna växer, och vill inte vara en del av EU-gemenskapen vilket skapar slitningar i unionen, säger Göran Grahn.

Göran Grahn påpekar också att många jobb kommer att försvinna då vi går in i en framtid av automatisering, vilket också leder till svårigheter i att skapa arbete. Vidare ses bostadssektorn som en enorm oroshärd med både prisfall och minskat byggande.

– Bostadspriserna ökar mer än lönerna och privatskulderna börjar bli för stora. Det gick att se en försiktig sättning på bostadspriserna till följd av amorteringskrav och lånetak, men nu har detta släppt och priserna sjunker inte längre i samma takt. Detta kan förklaras med att vi idag har en snabb befolkningsökning men svagt byggande. Detta ger oss en tuff marknad med en oproportionerlig efterfrågan i förhållande till utbud, säger Göran Grahn.

Bland företagarna på plats höjdes röster av oro för Sveriges låga produktivitetsnivå och vilka konsekvenser problematiken med matchning på arbetsmarknaden kommer att ha för framtida tillväxt.

– Det kommer bli framtida konsekvenser för tillväxten på lång sikt om man inte tar hänsyn till de stora sprickorna i skolvärlden och inte minst åtgärdar matchingsproblematiken. Vi ser att det finns jobb, men inte utbildade personer till dessa, säger Martin Åkerman från Åkerman Education AB.

Sofie Andersson

ekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist