LogoLogo
LogoLogo
Nyhet15 juni 2017

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte.

Carl-Otto Swartz
Foto: Mattias Lindgren

Magdalena Andersson vill kraftigt öka skatten på utdelningar för mindre företag, med uppåt 67 procent. Jag tänker givetvis på entreprenörsskatten, som också kallas för 3:12-regler. Enligt det senaste förslaget kommer förändringarna innebära mycket stora skattehöjningar för företagarna. Eftersom vi företagare måste tänka långsiktigt händer det rätt mycket hos mina företagarkolleger. En del scoutar efter andra länder att lägga sina verksamheter i, andra funderar på om det helt enkelt börjar bli dags att lägga av med att driva företag helt och hållet. Eventuella planer på att starta nya företag läggs på is och en majoritet maxar sina utdelningar i år för att slippa undan de eventuellt kommande skattehöjningarna nästa år.

Detta kommer förstås att ge finansministern en rejäl intäkt av skattemedel i år; pengar som annars skulle stanna kvar i bolagen och använts till utveckling av affärerna, investeringar eller liknande. Men, likt den berömda liknelsen om att kissa i byxan – nästkommande år kommer skatteintäkterna från företagare sjunka betydligt. Liksom den entreprenöriella aktiviteten. Det blir helt enkelt inte särskilt attraktivt att vara företagare om det inte lönar sig.

Mandatperiodskapitalism är inte vägen som leder till framgång. Så, när finansministern menar att skattehöjningarna bara drabbar de allra rikaste, Stureplansgrabbarna, så har hon i sin Stockholmsfixering alldeles fel. Det drabbar alla som driver fåmansbolag – allt från målerier till hårfrisörer, IT-firmor till restauranger, bagare till bönder. Och, allra mest drabbar det företag som har mellan 5-10 anställda – ni vet, i de företag där de flesta jobben skapas.

Finansministern menar dock, något raljant, att hon inte tror att företagare slutar jobba bara för att de då får höjd skatt. Så må vara fallet. Men – färre kommer att anstränga sig och satsa på att få företaget att växa. Färre kommer vilja starta sitt första företag. Och färre entreprenörer som har en bra affärsidé till ett nytt bolag kommer vilja sjösätta det i Sverige.

Nu står hoppet till riksdagen. Fälls inte förslaget om den försämrande entreprenörsskatten så kommer det få konsekvenser för jobben, tillväxten och företagandet i många år framåt. Är det verkligen det de vill?

Carl-Otto Swartz, Örups Säteri AB, Tomelilla

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist