NYHET12 maj 2021

Jan-Olof Jacke: ”Politiken måste möjliggöra en grön omställning” 

Ett elnät som levererar klimatsmart el där den behövs och när den behövs. Det är en av de viktigaste byggstenarna för att svenska företag ska vara hållbara och konkurrenskraftiga i framtiden.  

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.Foto: Evelina Carborn

Det menade Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke när han talade vid Helsingborgs näringslivsfrukost den 11 maj. Temat för frukosten var näringslivet efter pandemin. Efter ett omtumlande år för hela samhället möter företagen väldigt splittrade utmaningar. Vissa går bättre än någonsin, och kämpar med att få hela sitt leverantörsled att hänga med i efterfrågan, andra drabbas fortfarande hårt av restriktionerna.

– Vi har sett en imponerande innovationskraft och kämpaglöd i många företag som gjort att de klarat sig så här långt. Nu ser vi ljuset i tunneln, och det är helt avgörande att stödpaketen förlängs så länge krisen pågår, säger Jan-Olof Jacke.

Många av de utmaningar som Sverige stod inför innan krisen har förstärkts ytterligare under det senaste året. Det handlar bland annat om elförsörjningen, där stora elintensiva industriprojekt i norra Sverige har aviserats, något som ytterligare spär på elproblemen i södra Sverige. Redan idag påverkas viljan att investera i Sverige av höga elkostnader i södra Sverige och av en oro för att elsystemet inte räcker till.

– Elsystemet måste finnas till för samhället och inte tvärtom. För att klara den klimatmässiga omställningen kommer vi behöva nästan dubbelt så mycket el om 25 år. Det kräver kloka politiska beslut och en bred uppslutning så att det skapas långsiktiga förutsättningar för att investera, säger Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke menar att elförsörjningen och en allt mer tilltagande regelbörda, med långa tillståndsprocesser, försvårar för nya klimatvänliga investeringar i Sverige.

– Politiken måste möjliggöra för en grön omställning. Det finns en enorm kraft bland de svenska företagen. Redan i dag gör vi stor nytta ute i världen genom att exportera miljövänliga produkter och innovationer, säger Jan-Olof Jacke.

Med på Helsingborgs näringslivsfrukost var även tre lokala företagare som vittnade om vilka möjligheter och hinder de ser inför framtiden. En av dem var Annette Lahti, en av grundarna till kundrelationsföretaget K2C med cirka 170 anställda i Helsingborg. Företaget planerar för att expandera ytterligare, men kompetensförsörjningen är ett stort problem.

På Helsingborgs näringslivsfrukost deltog även tre lokala företagare, Peter Kihlgren från Kemira AB, Annette Lahti från K2C och Stefan Grahn från BAMA Nordic. Moderator var Carola Netterlid, Svenskt Näringsliv.

– Vi har valt att ha all vår verksamhet i Sverige för att vi har upplevt att den kompetensen vi behöver finns här, men det blir allt svårare att hitta den. Trots att arbetslösheten ökar kämpar vi varje dag med att hitta personal. Kan vi inte hitta de personer vi söker i Sverige måste vi hitta andra lösningar, säger Annette Lahti.

Miljö- och hållbarhetsfrågorna togs upp av flera personer i panelen. Stefan Grahn, vd på BAMA Nordic som bland annat tillverkar färdigskurna sallader och andra måltidslösningar, ligger dessa frågor högt på agendan. Inte minst arbetar företaget med att minska matsvinnet. Som en internationell koncern märks skillnader mellan länder tydligt.

– Elkostnaderna och elförsörjningen är en stor utmaning för oss. När vi tittar på nyetableringar så är de långa handläggningstiderna i Sverige också ett stort bekymmer, säger Stefan Grahn.

Att regelverken inte alltid gynnar en klimatmässig omställning är något som även Peter Kihlgren, vd på kemiföretaget Kemira AB, håller med om. Han menar att den svenska industrin riskerar att tappa mark, på grund av att tillståndsprocesserna i Sverige tar alltför lång tid.

– Globala företag väntar inte på att Sverige ska göra rätt. Har vi problem med elförsörjning och långa tillståndsprocesser sker investeringar någon annanstans, säger Peter Kihlgren.

Inspelad Hbg-frukost

Du kan se den inspelade näringslivsfrukosten i Helsingborg här igen:
Hbg-frukost 11 maj

Energi och klimatElförsörjningMiljö och hållbar tillväxtSkåne
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist