NYHET15 april 2021

Företagen vill göra mer för klimatet

Det finns stora ambitioner i det skånska näringslivet, men bristerna i elsystemet är ett stort hinder.

”Sverige har goda förutsättningar för klimatomställningen. Men det finns flera problem som måste lösas. Nu är det dags att visa politisk handlingskraft”, skriver Carina Centrén i en kommentar.Foto: Mostphotos

Sverige ska ha höga och ambitiösa nationella klimatmål. Det är rätt med tanke på våra goda förutsättningar för klimatomställning. Vi har en nästan helt koldioxidfri elproduktion, hög kunskapsnivå, effektiva industriprocesser och en bred uppslutning både inom politik och näringsliv kring att vi behöver ställa om.

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Men det räcker inte med goda förutsättningar och höga ambitioner. Det krävs också politisk vilja och förmåga att ta svåra beslut. Det skånska näringslivet riskerar att halka efter när det gäller nya satsningar inom industrin. Inte minst är bristerna i elsystemet en allt större hämsko som hindrar nya, ofta klimatvänliga, satsningar från att bli av.

Svensk produktion är mer klimatvänlig än omvärldens. Våra beräkningar visar att de varor och tjänster som exporterades från Sverige 2018 hade släppt ut 26 miljoner ton mer koldioxid om de hade producerats i utlandet. Svensk export minskar utsläppen. Denna positiva effekt skulle kunna öka till 65 miljoner ton fram till 2040 med en politik som skapar bra förutsättningar för industrin i Sverige.

Vi har alltså stora möjligheter att gå före i klimatarbetet. Men för att möjligheterna ska bli verklighet måste de företag som vill satsa på utveckling ha rimliga förutsättningar i hela landet.

Politiken måste nu hantera tre viktiga utmaningar:

  • Först och främst handlar det om bristerna i elsystemet. Idag finns ett överskott i norr, men hela Sverige ska leva. Ökad överföringskapacitet från norr till söder kommer inte ensamt att lösa problemen. Det behövs mer planerbar elproduktion i söder.
  • De verksamheter som nu växer fram är beroende av god tillgång på kompetens. Redan idag är kompetensförsörjningen problematisk för många företag. Det riskerar att bromsa arbetet med klimatomställningen.
  • De långa tiderna för tillståndshantering är orimliga. Om vi ska kunna konkurrera om nya investeringar kan det inte ta ett decennium att få ett nödvändigt miljötillstånd.

Sverige har goda förutsättningar för klimatomställningen. Men det finns flera problem som måste lösas. Nu är det dags att visa politisk handlingskraft.

Elsystemetklimatomställning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist