NYHET15 februari 2024

”Krävs ett batteri av reformer för att nå full sysselsättning”

Sverige har stora problem på arbetsmarknaden. Det har gått mer än tre decennier sedan landet senast nådde full sysselsättning på arbetsmarknaden. På ett seminarium, arrangerat av Almega och Svenskt Näringsliv, diskuterades åtgärder för att minska arbetslösheten.

Patrick Joyce, chefsekonom Almega, och Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv, vid ett seminarium i Malmö där åtgärder för att minska arbetslösheten diskuterades.
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv.

Det är svåra tider för många företagare just nu. Höga räntor och internationell oro gör att konjunkturen pekar ner, framförallt i branscher som bygg, handel och besöksnäring. Uppemot en tredjedel av företagen ser en risk för varsel.

– Sveriges stora problem med hög arbetslöshet är dock inte konjunkturellt, utan strukturellt. 1,2 miljoner människor kan inte försörja sig på sin egen lön, och arbetslösheten har konstant legat runt 7-8 procent under lång tid, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Sven-Olov Daunfeldt påpekar att det krävs ett stort batteri av olika reformer för att åter nå upp till full sysselsättning. Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och utbudet av arbetskraft måste öka. Därtill måste företag också efterfråga fler anställda, och där skulle exempelvis en sänkning av arbetsgivaravgiften kunna spela en viktig roll. Sadoo Iskarandani, ägare till livsmedelsbolaget Tamini och restaurangen Laziza, vittnar om betydelsen.

Sadoo Iskarandani, ägare till livsmedelsbolaget Tamini och restaurangen Laziza.

– Vi är en personalintensiv bransch, där framgång mäts i antal anställda. Ju mer pengar vi får över, desto fler personer kan vi anställa för att växa och göra nya investeringar. Det är inte svårare än så, säger Sadoo Iskarandani.

Patrick Joyce, chefsekonom Almega.

Patrick Joyce, chefsekonom på Almega, menar att effekten i södra Sverige skulle kunna bli stor. Enligt en ny rapport skulle en sänkning med tre procentenheter kunna skapa 13 000 nya jobb i Skåne och Blekinge.

– Det handlar dels om tjänstebranscher med låga krav på tidigare erfarenhet eller utbildning, som besöksnäring och handel, som skulle kunna anställda fler. Men det handlar också om mer kvalificerad arbetskraft som rör sig över landsgränser, där Sverige måste bli ett mer attraktivt val, säger Patrick Joyce.

Sven-Olov Daunfeldt menar att en mer riktad satsning mot de unga vore mer kostnadseffektiv. För Annette Lahti, ägare av kundtjänstföretaget K2C, hade en sådan åtgärd varit välkommen.

– Vi är en bransch där många unga får sitt första jobb, där de lär sig vad det innebär att ha ett arbete och vilka krav det ställer på dem. Arbetsgivaravgifterna gör mycket på sista raden, och det bestämmer hur mycket vi vågar chansa och hur mycket vi vågar investera. I längden gynnar det alla när vi får ut fler ungdomar i arbete, säger Annette Lahti.

Annette Lahti, ägare av kundtjänstföretaget K2C.

Två riksdagsledamöter, Louise Eklund (L) och Per-Arne Håkansson (S) deltog på seminariet. Båda ställde sig positiva till att frågan om arbetsgivaravgifterna lyfts.

– Det är välkommet att vi har en debatt om detta. 8 procents arbetslöshet är alldeles för högt och vi behöver lyfta på alla stenar för att se hur vi kan få ner den. Det är också bra att se en rapport som vilar på forskning som vi kan luta oss mot, samtidigt som det också finns forskning som pekar i annan riktning, säger Per-Arne Håkansson.

Riksdagsledamöter Per-Arne Håkansson (S) och Louise Eklund (L).

Louise Eklund, riksdagsledamot från Liberalerna, pekar samtidigt på att kostnaden för att sänka arbetsgivaravgifterna måste vägas mot andra satsningar.

– Som liberal är det ingen tvekan om att arbete beskattas för hårt i Sverige. Vi vet att det behövs reformer. Men att sänka arbetsgivaravgifterna är dyrt och just nu finns det också en annan verklighet som tränger sig på, med vårt medlemskap i Nato exempelvis, som kräver mycket kapital. Det måste vi förhålla oss till, säger Louise Eklund.

ArbetsmarknadSysselsättningArbetslöshet
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist