Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Krisen inte över – var tredje företagare i Skåne tror att de tvingas permittera fler 

Den andra vågen av coronapandemin slår hårt mot näringslivet i Skåne. Risken är stor att många fastnar i långtidsarbetslöshet. 

”För att dämpa nedgången i ekonomin behöver nuvarande stödåtgärder förbättras och förlängas”, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv i Skåne.

I slutet av sommaren och början av hösten såg svensk ekonomi ut att återhämta sig från det dramatiska fallet i samband med den omfattande virusspridningen under vår som tidig sommar. I takt med att smittspridningen åter har tagit fart ser de ekonomiska utsikterna åter sämre ut.

Carina Centrén
Foto: Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringslivs företagarpanel, som besvaras av cirka 600 företagare i Skåne, visar att nästan var tredje företagare i Skåne tror att de tvingas permittera eller säga upp personal under den närmaste framtiden. 4 av 10 uppger att deras försäljning eller produktion har minskat jämfört med sex månader sedan, trots att ekonomin redan då var hårt drabbad av coronapandemin.

– Nu måste prioriteringen från regeringen vara att se till så att så många företag som möjligt överlever krisen så att inte ännu fler jobb slås ut, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne. 

Den andra vågen har slagit än hårdare mot vissa branscher, som hotell och restauranger. Däremot har industrin inte drabbats lika hårt som i våras, då det för många företag blev svårt att få tag i varor och material från andra länder. Samtidigt är variationen stor även inom branscher, och en del industriföretag upplever samma problem även nu.

Snabba stödåtgärder från regeringen och landets kommuner har gjort att tappet i ekonomin blivit betydligt mildare än befarat. Ändå är det en lång period av sämre ekonomi som väntar. Tidigast 2023 väntas lågkonjunkturen vara över, enligt Svenskt Näringslivs prognoser. Samtidigt finns det stora osäkerheter, och återhämtningen bestäms till stor del av hur effektiv coronavaccineringen visar sig vara.

– För att dämpa nedgången i ekonomin behöver nuvarande stödåtgärder förbättras och förlängas. Även om de satsningar som gjorts från staten har ökat Sveriges statskuld, dock från en mycket låga nivå, så finns det utrymme för ytterligare satsningar, säger Carina Centrén. 

Särskilt akut är att ersättningen för ökade sjuklönekostnader förlängs efter december. Ökad sjukfrånvaro drabbar företag inom alla branscher, och läget förvärras av att långa väntetider för testning och provsvar gör att personal måste stanna hemma onödigt länge. Utan en förlängning av ersättningen riskerar sjukfrånvaron att bli en kostnadsbomb efter årsskiftet, även i branscher där utbud och efterfrågan inte påverkats negativt av pandemin.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelenSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist