Backebo Vård och omsorg

Backebo Vård & Omsorg

Kvalitet till hundra procent

NYHET Publicerad

Ett demensboende drivet i privat regi landade på förstaplatsen i Äldreguiden 2015 för Hässleholm. Hundra procent "mycket eller ganska nöjda" äldre, det har bara Backebo Vård & Omsorg i Hörja.

Backebo startades för över femtio år sedan av två systrar och började som ett gästhem med ett par platser i ett litet hus på en kulle – ”Backe-bo”. Efterhand har boendet byggts ut och erbjuder i dag 27 vårdplatser. Verksamheten har allt sedan starten varit privatägd och haft olika inriktningar. Sedan 2000 är det ett boende för personer med demenssjukdomar. Birthe Björkenstock är verksamhetschef och vd för verksamheten.

BirtheOchArbetshundenAthena

Birthe Björkenstock och arbetshunden Athena.

– Jag skulle gissa att systrarna en gång startade Backebo med en dröm och vision om att göra något gott för andra människor. Det har under min tid varit den största anledningen till att leda och utveckla verksamheten och är det fortfarande. Det är en stor vinst för samhället att använda våra skattemedel på ett långsiktigt sätt till att ge sjuka människor det de behöver allra mest, som trygghet och en värdig och meningsfull vardag.

Backebo

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och innehåller uppgifter från både undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” och från Kommun- och enhetsundersökningen. Det innebär att de äldre och anhöriga svarar på frågor om kvaliteten och ger helhetsomdömen. Frågor som ställs är om det på boendet tas hänsyn till deras åsikter och önskemål, om de har möjlighet att påverka när de ska gå och lägga sig för natten, och om de anser att möjligheterna att vistas utomhus är bra eller inte. Hur arbetar Backebo för att uppnå så bra betyg?

– Vi har nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar som vår främsta arbetsmetod och anpassar omvårdnaden till varje persons enskilda behov. Det är mer krävande för personalen förstås men samtidigt också mycket mer givande för oss alla att jobba på det sättet. Vi har dagliga aktiviteter, utevistelser, gymnastik, kör och olika inslag i våra boendes vardag, säger Birthe Björkenstock.

Backebo vård och omsorg 2

I maj 2016 gick Backebo samman med Team Olivia som i dag är den formella ägaren av bolaget. Ägarformen är fortfarande privat, vilket Birthe Björkenstock understryker är det enda alternativet för att hon ska vara verksam inom vården. Hon poängterar att det privata alternativet ger utrymme för flexibilitet och snabba förändringar om så behövs för att kunna skapa god kvalitet till bra pris. Visionen framöver är att fortsätta utveckla omvårdnaden för personer med demens med nya inriktningar och fortsatt hög kvalitet.

– Som liten vårdgivare har vi inte de resurser som behövs för att kunna utveckla verksamheten ännu mer, men det kan Team Olivia bidra med. Samgåendet innebär på så vis att vår vision lever vidare och att vi når ut till att ge fler sjuka i demens en värdig och meningsfull tillvaro, fortsätter Birthe Björkenstock.

Valfrihet i välfärden stärker kvaliteten genom att människor kan välja bra verksamheter och välja bort sämre. För bra fungerande verksamheter skapas också möjligheten att expandera och därmed öppna upp för fler människor. För Birthe Björkenstock är det fina betyget ett tydligt tecken på att hennes verksamhet och anställda gör skillnad.

– Det fina betyget gjorde tydligt för medarbetarna vilken betydelse deras insats i vardagen har för anhöriga och boende och det går inte att undvika att se och höra den stolthet som finns hos alla efter att vi har fått den fina uppmärksamheten. Det känns verkligen som en bekräftelse på att vi gör rätt saker, avslutar Birthe Björkenstock leende.

Susanna Jertel

Fakta

Backebo Vård & Omsorg ligger i Hörja i Hässleholms kommun. I dag har verksamheten 55 anställda.

Äldreguiden är ett verktyg från Socialstyrelsen och riktar sig till äldre och deras anhöriga. Socialstyrelsen samlar in uppgifter angående kvaliteten på alla svenska kommuners äldreboenden och presenterar dessa på webbplatsen Äldreguiden. Kvalitetsområden som tas upp är delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

 

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

LAS, nej tack, när politikern själv får välja

KOMMENTAR Lagen om anställningsskydd (LAS) gör att duktiga medarbetare kan tvingas gå vid neddragningar, medan olämpliga medarbetare tryggt sitter skyddade. Trots att många företag vittnar om problemen finns det fortfarande otaliga politiker som hävdar att lagstiftningen inte är ett problem. Men varför har politikerna i så fall gett sig själva ett undantag?
NYHET Publicerad:

”Vi förtjänar att få raka besked”

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.
NYHET Publicerad:

”Folk tror inte att det är sant”

VÄLFÄRD Regeringens förslag till ”vinstbegränsning” i välfärden skulle tvinga en av fyra företag i välfärden, som friskolor, att gå med förlust. Än fler skulle tvingas ha så liten buffert att de inte kan driva vidare företaget på ett seriöst sätt. ”Folk tror inte det är sant när man berättar att förslaget ser ut så här”, säger Robert Thorburn, expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kognitiv mångfald skapar bättre lösningar

SAMVERKAN Företaget Lunicore i Lund vill göra det lättare för företagare och studenter att jobba tillsammans i olika projekt. Sofie Bergdahl, vd på Lunicore, tycker det är viktigt att få med studenter från många olika inriktningar. Med en mångfald av perspektiv kan bättre lösningar skapas.
NYHET Publicerad:

”En positiv insats för integrationen”

REPLIK Vår kommentar om Arbetsförmedlingens funktionssätt har väckt många reaktioner, även utanför Skåne. Här replikerar David Fridlund, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge, på texten.
NYHET Publicerad:

Företagare om vårdskatteförslaget: ”Jag är besviken”

SJUKFÖRSÄKRING Regeringen vill förmånsbeskatta de anställda för privat vård som betalas av arbetsgivaren. Det får flera företagare att gå i taket. Petter Lundgren, vd på Clockwork, kommer att behöva avsluta försäkringen för sina 60 anställda. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar`n, skulle precis tecka försäkringar för sina 200 anställda, men tvekar nu.
NYHET Publicerad:

”Man känner sig som David mot jätten Goliat”

FÖRETAGSKLIMAT Ett ärende som hanteras fel av kommunen kan leda till stora förseningar, och kostnader. Det vet Maria Nilsson och Rickard Bergkvist som 2014 tog över Eriksgården i Sjöbo. Sedan dess har verksamheten expanderat rejält. 10 000 besökare om året har blivit 50 000.
NYHET Publicerad:

”Vi tävlar om de bästa talangerna i hela världen”

ARBETSMILJÖ På Massive Entertainment jobbar man för att locka de bästa talangerna i världen. Tryggheten är grunden för det arbetet. "Dåligt formulerad feedback stör och gör att människor inte kan prestera på topp. Jag vill att våra anställda ska prestera bättre än någonsin, så att vi kan tävla med de bästa i världen", säger David Polfeldt, vd.
NYHET Publicerad:

Miljöbron för samman studenter och företagare

SAMARBETE Drygt 60 företag väntas i år få hjälp av över 200 studenter i sitt miljöarbete, via samarbete med den ideella föreningen Miljöbron. Sedan starten för sex år sedan har verksamheten växt stadigt. ”Det är en enorm tillströmning av företag som vill ha hjälp, studenternas kunskap är så behövd”, säger Malin Planander, verksamhetsledare på Miljöbron Skåne.
NYHET Publicerad:

En arbetsförmedling som tackar nej till att förmedla arbeten

KOMMENTAR En ny tjänst gör det enklare för privatpersoner att anlita nyanlända, men Arbetsförmedlingen vägrar att förmedla jobben. Är det konstigt att allt fler ger upp på myndigheten?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Anna och Anna

FÖRETAGSKLIMAT Näringslivskontoret i Burlöv har fått två nya medarbetare. För enkelhetens skull heter båda Anna. Anna Nilsson är ny näringslivssamordnare för kommunen, och Anna Stening Frost går in som projektledare för kommunens nya stora tillväxtprojekt. Vi passade på att ställa några frågor till dem.
NYHET Publicerad:

De gör det lättare att anställa nyanlända

INTEGRATION Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet.
NYHET Publicerad:

"Statsministern tror att han kan trolla igenom ett vinstförbud"

VÄLFÄRD Mellby Gård AB är numera AcadeMedias största ägare. Köpet gjordes mitt i en intensiv välfärdsdebatt. ”Det faller på sin orimlighet att det blir verklighet av hotet med vinstförbud. Skolan är bland det viktigaste vi har i ett samhälle, den vill vi vara med och utveckla”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.
NYHET Publicerad:

Får man ljuga bara för att man tycker saker?

KOMMENTAR Det pratas mycket om ”fake news” dessa dagar. Alla är i teorin överens om att nyheter måste vara sanna och korrekta. Men när det gäller tyckande verkar andra regler gälla.
NYHET Publicerad:

Fler företag oroas av brottslighet

SÄKERHET En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att företagen i Skåne upplever sig mer utsatta för kriminalitet än i övriga Sverige. Två av tre företag säger sig ha drabbats i någon form. Brottslighet mot företag diskuterades på en näringslivsfrukost i Helsingborg där Svenskt Näringsliv var medarrangör.  
NYHET Publicerad:

Så kan ditt företag få hjälp att exportera

INTERNATIONALISERING Fler företag borde våga exportera, men att vara förberedd och skapa sig ett brett nätverk är a och o. Det menade Eva Häussling, handelsexpert, på ett exportseminarium i Malmö arrangerat av Svenskt Näringsliv. Med på plats fanns även Exportcentrum Skåne som informerade om vilken hjälp som finns för företag som vill sälja utomlands, samt ett antal företag som vittnade om sin egen exportresa.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Straffskatt kan ge ökad sjukfrånvaro

SJUKFÖRSÄKRING Hälften av företagen i Skåne betalar privat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Men många funderar på att sluta, när regeringen nästa år börjar förmånsbeskatta förmånen. Det visar en undersökning av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Flygskatten är extra skadlig för Skåne

DEBATT En svensk flygskatt får ingen effekt på utsläppen eller klimatet. Den är enbart en straffskatt på skånska flygplatser, som konkurrerar direkt med danska Kastrup. Regeringen måste backa!
NYHET Publicerad:

Skolföretag ryter ifrån mot vinsttaket

VÄLFÄRDSFÖRETAG Regeringens förslag om ett vinsttak inom välfärden skulle i praktiken innebära att de flesta företag tvingas stänga ned. I en debattartikel i Kvällsposten beskriver fyra företagare från Skåne sin syn på förslaget. Läs den här!