Backebo Vård och omsorg

Backebo Vård & Omsorg

Kvalitet till hundra procent

NYHET Publicerad

Ett demensboende drivet i privat regi landade på förstaplatsen i Äldreguiden 2015 för Hässleholm. Hundra procent "mycket eller ganska nöjda" äldre, det har bara Backebo Vård & Omsorg i Hörja.

Backebo startades för över femtio år sedan av två systrar och började som ett gästhem med ett par platser i ett litet hus på en kulle – ”Backe-bo”. Efterhand har boendet byggts ut och erbjuder i dag 27 vårdplatser. Verksamheten har allt sedan starten varit privatägd och haft olika inriktningar. Sedan 2000 är det ett boende för personer med demenssjukdomar. Birthe Björkenstock är verksamhetschef och vd för verksamheten.

BirtheOchArbetshundenAthena

Birthe Björkenstock och arbetshunden Athena.

– Jag skulle gissa att systrarna en gång startade Backebo med en dröm och vision om att göra något gott för andra människor. Det har under min tid varit den största anledningen till att leda och utveckla verksamheten och är det fortfarande. Det är en stor vinst för samhället att använda våra skattemedel på ett långsiktigt sätt till att ge sjuka människor det de behöver allra mest, som trygghet och en värdig och meningsfull vardag.

Backebo

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och innehåller uppgifter från både undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” och från Kommun- och enhetsundersökningen. Det innebär att de äldre och anhöriga svarar på frågor om kvaliteten och ger helhetsomdömen. Frågor som ställs är om det på boendet tas hänsyn till deras åsikter och önskemål, om de har möjlighet att påverka när de ska gå och lägga sig för natten, och om de anser att möjligheterna att vistas utomhus är bra eller inte. Hur arbetar Backebo för att uppnå så bra betyg?

– Vi har nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar som vår främsta arbetsmetod och anpassar omvårdnaden till varje persons enskilda behov. Det är mer krävande för personalen förstås men samtidigt också mycket mer givande för oss alla att jobba på det sättet. Vi har dagliga aktiviteter, utevistelser, gymnastik, kör och olika inslag i våra boendes vardag, säger Birthe Björkenstock.

Backebo vård och omsorg 2

I maj 2016 gick Backebo samman med Team Olivia som i dag är den formella ägaren av bolaget. Ägarformen är fortfarande privat, vilket Birthe Björkenstock understryker är det enda alternativet för att hon ska vara verksam inom vården. Hon poängterar att det privata alternativet ger utrymme för flexibilitet och snabba förändringar om så behövs för att kunna skapa god kvalitet till bra pris. Visionen framöver är att fortsätta utveckla omvårdnaden för personer med demens med nya inriktningar och fortsatt hög kvalitet.

– Som liten vårdgivare har vi inte de resurser som behövs för att kunna utveckla verksamheten ännu mer, men det kan Team Olivia bidra med. Samgåendet innebär på så vis att vår vision lever vidare och att vi når ut till att ge fler sjuka i demens en värdig och meningsfull tillvaro, fortsätter Birthe Björkenstock.

Valfrihet i välfärden stärker kvaliteten genom att människor kan välja bra verksamheter och välja bort sämre. För bra fungerande verksamheter skapas också möjligheten att expandera och därmed öppna upp för fler människor. För Birthe Björkenstock är det fina betyget ett tydligt tecken på att hennes verksamhet och anställda gör skillnad.

– Det fina betyget gjorde tydligt för medarbetarna vilken betydelse deras insats i vardagen har för anhöriga och boende och det går inte att undvika att se och höra den stolthet som finns hos alla efter att vi har fått den fina uppmärksamheten. Det känns verkligen som en bekräftelse på att vi gör rätt saker, avslutar Birthe Björkenstock leende.

Susanna Jertel

Fakta

Backebo Vård & Omsorg ligger i Hörja i Hässleholms kommun. I dag har verksamheten 55 anställda.

Äldreguiden är ett verktyg från Socialstyrelsen och riktar sig till äldre och deras anhöriga. Socialstyrelsen samlar in uppgifter angående kvaliteten på alla svenska kommuners äldreboenden och presenterar dessa på webbplatsen Äldreguiden. Kvalitetsområden som tas upp är delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

 

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Båstad först ut med nytt lärlingsprogram

SAMVERKAN Båstads kommun var i höstas först ut i Skåne med att införa programmet ”Svensk Gymnasielärling" – gymnasieanställning från och med första året på gymnasiet. Programmet är uppbyggt så att eleven spenderar halva tiden i skolan och halva tiden ute på ett företag. Det öppnar nya möjligheter för näringsliv, kommuner och skola att få unga nyanlända i sysselsättning medan de lär sig svenska språket.
NYHET Publicerad:

"Las behöver anpassas till dagens arbetsmarknad"

LAS För fjärde året i rad har Otto Nilssons Byggnads AB utsetts till Gasellföretag. Företaget har vuxit till 65 anställda och därmed skapat en massa nya arbetstillfällen i Eslöv. Men ett hinder för nya anställningar är lagen om anställningsskydd (Las), enligt Patrik Wibelius som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Vi är redo att förhandla med LO"

ARBETSMARKNAD Tiden har sprungit ifrån Lagen om anställningsskydd. På dagens arbetsmarknad låser reglerna fast både arbetsgivare och medarbetare.  Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne, och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, beskriver problemet i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett nytt år, och oron hänger i luften

KOMMENTAR Det är mycket som står på spel när 2017 förvandlas till 2018, och ett nytt valår står för dörren. För landets företagare är det två stora frågor som dominerar. Det ena är integrationen. Alltför få flyktingar lyckas få ett arbete, och om inget förändras riskerar utanförskapet att bli permanent. Det andra är välfärden, där regeringen i praktiken vill förbjuda en hel bransch av entreprenörer och företagare.
NYHET Publicerad:

Svara på enkäten, det spelar roll!

KOMMENTAR Varje år frågar vi närmare 70 000 företag om hur de upplever villkoren att driva företag i deras kommun. I dagarna har årets enkät gått ut. Det är viktigt att ni svara på den. Resultaten ligger till grund för den ranking av Sveriges kommuner som årligen får stor uppmärksamhet i media. Många kommuner använder den för att jämföra och utvärdera sitt eget näringslivsarbete.
NYHET Publicerad:

God jul alla företagare och företagarnas vänner

KOMMENTAR Jag hoppas att ni i dagarna får möjlighet att njuta av sillen, paketen, Kalle Anka, och allt annat som hör julen till. Många av er har under året bidragit med mycket, inte bara i era egna företag och verksamheter, utan även i vårt arbete för att förbättra företagsklimatet i Skåne. Ni har ställt upp i undersökningar, intervjuer, politikermöten, gästkrönikor, debatter och mycket mer. Stort tack!
NYHET Publicerad:

Ingalill hittade ett nytt liv på gården

FÖRETAGSBESÖK För 20 år sedan var Ingalill Thorsell en chefsrekryterare som åkte jorden runt och spenderade otaliga dagar på flygplatser och i mötesrum. Så tog livet en annan vändning när hon köpte en Skånegård på gränsen mellan Tomelilla och Kristianstad. I dag är gården ett uppskattat resmål, för turister såväl som konferensgäster.
NYHET Publicerad:

Toppen är nådd för skånska företag

KONJUNKTUR Det är högkonjunktur i Sverige, men toppen har passerats. De skånska företagen uppvisar sämre siffror än för sex månader sedan, såväl när det gäller produktion som investeringar. Trots detta förväntas tillväxten tuffa på. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Garanterat svar inom 24 timmar, en del i Ystads framgång

FÖRETAGSKLIMAT Ystads kommun har de senaste två åren klättrat rejält i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimat. Från plats 107 år 2015 till plats 25 i år. ”Det handlar om ett nära och tätt samarbete mellan kommun och näringsliv, jobbar vi ihop så når vi mycket längre”, säger Rebecka Spånberg, vd på BLS Industries.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs chefekonom: ”det kommer att vända nedåt”

KONJUNKTUR Sverige tappar i konkurrenskraft mot andra länder, men den goda konjunkturen döljer problemen. Det menar Bettina Kashefi, chefekonom, och varnar samtidigt för att ekonomin kommer att vända. Om kommunerna använder sina skattepengar bättre kan fallet dämpas.
NYHET Publicerad:

Skånska insikter i den smarta fabriken

KOMPETENS Ny teknologi kommer att innebära dramatiska förändringar för morgondagens industri. Projektet Smarta Fabriker vill sprida kunskap om industriell digitalisering. 50 företag har bidragit med komponenter och kompetens.
NYHET Publicerad:

Årets julkalender 2017 - alla luckor

JULKALENDER Vi har grävt i arkiven för att hitta de bästa och mest intressanta artiklarna som publicerats på vår hemsida. Nu publicerar vi dem som en julkalender, med en ny lucka varje dag. Håll till godo!
NYHET Publicerad:

Värna om företagen innan det är för sent

FÖRETAGSKLIMAT En av Europas modernaste spackelfabriker håller på att ta form i Simrishamn. Det är företaget SimFAS Sweden AB som flyttar och bygger ut sin produktion. Men att få alla tillstånd har inte varit enkelt, och fortfarande finns flera frågetecken. Vd Sten Christiansson efterlyser en bättre dialog mellan kommunen och företagarna.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverkets nya betalningar välkomnas av restaurangägare

REGLER Nu vänder Livsmedelsverket helt om och efterfrågar att kommunerna enbart tar betalt efter utförd livsmedelskontroll istället för i förskott, som idag. "Det låter jättebra. I dag tvingas vi betala en avgift varje år, oavsett om det kommer hit någon eller inte", säger företagaren Jeanette Bohman, som hyllar initiativet.
NYHET Publicerad:

”Det finns väldigt få Trumps bland företagarna”

MILJÖN Den globala uppvärmningen är redan här, men om den ska kunna hejdas kommer företagen att ha en nyckelroll. Det menar Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne, på ett seminarium i Malmö. Det är på marknaden som de smarta lösningarna växer fram.
NYHET Publicerad:

LAS, nej tack, när politikern själv får välja

KOMMENTAR Lagen om anställningsskydd (LAS) gör att duktiga medarbetare kan tvingas gå vid neddragningar, medan olämpliga medarbetare tryggt sitter skyddade. Trots att många företag vittnar om problemen finns det fortfarande otaliga politiker som hävdar att lagstiftningen inte är ett problem. Men varför har politikerna i så fall gett sig själva ett undantag?
NYHET Publicerad:

”Vi förtjänar att få raka besked”

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.
NYHET Publicerad:

”Folk tror inte att det är sant”

VÄLFÄRD Regeringens förslag till ”vinstbegränsning” i välfärden skulle tvinga en av fyra företag i välfärden, som friskolor, att gå med förlust. Än fler skulle tvingas ha så liten buffert att de inte kan driva vidare företaget på ett seriöst sätt. ”Folk tror inte det är sant när man berättar att förslaget ser ut så här”, säger Robert Thorburn, expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kognitiv mångfald skapar bättre lösningar

SAMVERKAN Företaget Lunicore i Lund vill göra det lättare för företagare och studenter att jobba tillsammans i olika projekt. Sofie Bergdahl, vd på Lunicore, tycker det är viktigt att få med studenter från många olika inriktningar. Med en mångfald av perspektiv kan bättre lösningar skapas.
NYHET Publicerad:

”En positiv insats för integrationen”

REPLIK Vår kommentar om Arbetsförmedlingens funktionssätt har väckt många reaktioner, även utanför Skåne. Här replikerar David Fridlund, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge, på texten.