NYHET21 april 2022

Ekonom: Därför rusar köerna utan privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har tillsatt en snabb­utredning om ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården. Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, är oroad över att förslagen kan få allvarliga konsekvenser. 

Att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar, som just nu snabbutreds, skulle få allvarliga följder, varnar nationalekonomen Mårten Blix i en ny rapport. ”Alla förslag som försvårar privata sjukvårdsförsäkringar kommer att öka köerna och resursslöseriet”, säger han.Foto: Marcus Ericsson/TT

I en ny rapport har Mårten Blix undersökt de samhällsekonomiska effekterna av sjukvårdsförsäkringarna.

– Beroende på utformningen av förslagen kan konsekvenserna bli synnerligen allvarliga för arbetsmarknaden, varnar Mårten Blix.

I rapporten ”Privata sjukvårdsförsäkringar och arbetsmarknaden” konstaterar Mårten Blix att mellan 1999-2020 ökade antalet privata sjukvårdsförsäkringarna tiofaldigt. Men de privata sjukvårdsförsäkringarna utgör trots ökningen enbart en procent av totala utgifterna för sjukvården i Sverige.

– Privata sjukvårdsförsäkringar ökade framförallt av tre anledningar. Vi såg en kraftig ökning av sjukskrivningar under 1990-talskrisen. Samtidigt blev arbetsgivare ålagda att betala sjuklön. Och de långa vårdköerna till specialistsjukvården gjorde att det tog lång tid att få rätt vård.

Alla förslag som försvårar privata sjukvårdsförsäkringar kommer att öka köerna och resursslöseriet

I rapporten framgår det att 2004 var ett år då arbetsfrånvaron var rekordstor i Sverige. När all arbets­frånvaro räknades ihop till årsbasis var ungefär var femte person i åldern 20–64 antingen arbetslös, sjuk, i arbets­marknads­politiska åtgärder eller förtids­pensionerad 2004.

Mårten Blix förklarar att sjukvårdsförsäkringarna minskar riskerna för företagen, inte minst konsekvenserna av frånvarande personal.

– De privata försäkringarna minskar den direkta risken för att kostnader för sjukfrånvaro gör så att de anställda kan komma tillbaka snabbare efter sjukfrånvaro.

Höja kostnaderna för hela samhället

Om utredningen föreslår ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar kommer det vara direkt kontraproduktivt och kan innebära en försämring för Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden, säger Mårten Blix.

– Då har man 700 000 personer som har försäkringen, om alla de ska föras över till den offentliga vården får vi längre köer som en direkt effekt. Alla förslag som försvårar privata sjukvårdsförsäkringar kommer att öka köerna och resursslöseriet. Idag har vi ett samspel mellan det privata och det offentliga.

–Sätter man en vägg mellan blir det svårare att nyttja resurser effektivt och att få innovationer från det privata till det offentliga. Förslag som försvårar eller förbjuder den här typen av försäkringar kommer att höja kostnaderna för hela samhället och för företagen.

Läs mer

Villkoren för privata välfärdsföretagKvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avNicolina Söderqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist