NYHET4 oktober 2023

Låg framtidstro bland de skånska företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel

Skåneföretagen tror på en svag utveckling av ekonomin det kommande året. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men även när konjunkturen har vänt finns stora problem att ta tag i.

”Företagen känner sig osäkra just nu, av en mängd anledningar. Höga räntor gör att hushållen håller i pengarna och fyra kvartal i rad har konsumtionen minskat. Det har inte hänt sedan 90-talskrisen”, säger Johan Dalén.Foto: Rene Asmussen från Pexels
Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv frågar regelbundet medlemmarna i sin stora företagarpanel hur deras företag har utvecklat sig de senaste tolv månaderna, och hur förväntningarna ser ut för det kommande året. I den senaste mätningen uppger företagen i Skåne att såväl försäljning, investeringar som antalet anställda har minskat. Förväntningarna på det kommande året är också låga, inom samtliga områden.

– Företagen känner sig osäkra just nu, av en mängd anledningar. Höga räntor gör att hushållen håller i pengarna och fyra kvartal i rad har konsumtionen minskat. Det har inte hänt sedan 90-talskrisen, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.

Onödigt snabba räntehöjningar och en stram finanspolitik förstärker inbromsningen, enligt Johan Dalén. Samtidigt menar hon att det är viktigt att se bortom konjunkturen.

– Så småningom vänder konjunkturen, men även i en längre jämförelse tappar den svenska ekonomin mark. Vi har en dålig utveckling av vår produktivitet och flera länder har gått om oss i välståndsligan, som mäter hur rika olika länder är, säger Johan Dalén.

Vi har en dålig utveckling av vår produktivitet och flera länder har gått om oss i välståndsligan
Johan Dalén

Några av de stora områden där det enligt Johan Dalén skulle behövas reformer för att stärka Sveriges konkurrenskraft är arbetsmarknaden och elsystemet. Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur ligger Sverige numera på en konstant hög arbetslöshetsnivå, samtidigt som de flesta företag upplever att det är svårt att hitta personal med den kompetens som behövs.

– Det behöver genomföras reformer för att få fler i arbete. Det behöver bli mer lönsamt att arbeta och vi behöver matcha utbildningar efter de behov som finns. Dessutom behöver fler som läser vidare också ta examen, säger Johan Dalén.

Efter förra årets rekordhöga priser på elmarknaden har debatten kring elsystemet ni blivit tystare. Men även om priserna är låga just nu är utmaningarna framöver gigantiska.

– Ska vi klara omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi bygga ut elproduktionen kraftigt. De närmaste decennierna behöver vi bygga 169-220 TWh ny produktion, mer än hela vår konsumtion i dag. Redan om några år är risken stor att vårt elöverskott förvandlats till ett underskott, säger Johan Dalén.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist