NYHET14 juni 2024

Lägre skatt för ökad produktivitet

Villkoren för entreprenörskap, som också är betydelsefulla för produktiviteten i ekonomin, påverkas av skatter på såväl arbete som kapital. Höga skatter orsakar improduktiva beteenden, vilket hämmar tillväxten och möjligheterna att utveckla välståndet, menar Johan Fall, som är chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Johan FallFoto: Canva

Ett av de mest populära orden just nu verkar vara ”produktivitet”. Detta begrepp är ett mått på hur effektiv produktionen är. När vi ökar produktiviteten skapas tillväxt som ger oss mer välstånd. Kortsiktigt kan det vara svårt att se vinster med ökad produktivitet men på lång sikt gör ökad produktivitet stor skillnad. Ett av de starkaste verktygen för att påverka produktiviteten är skatterna. Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning, utvecklar varför.

Kloka skattesänkningar som tar sikte på de mest skadliga skatterna gör att snedvridningarna i ekonomin blir mindre. Detta kan leda till att fler investeringar blir av och fler personer anställs vilket i sin tur får ekonomin att växa. 

Varför är det viktigt att Sverige sänker sitt skattetryck?

Nästan alla skatter orsakar snedvridningar i ekonomin. Skatter slår in en kil mellan avkastningen på investeringar före respektive efter skatt och gör på så vis färre investeringar lönsamma. Skatter motverkar viljan att jobba mer och/eller att ta på sig mer utmanande arbetsuppgifter vilket bromsar arbetsutbudet. De orsakar improduktiva beteenden när många väljer att lägga tid och resurser på att undgå ytterligare beskattning. Allt detta hämmar tillväxten och möjligheterna att utveckla välståndet.

Hur skulle sänkta skatter påverka våra företags möjligheter att växa och bli mer framgångsrika?

Kloka skattesänkningar som tar sikte på de mest skadliga skatterna gör att snedvridningarna i ekonomin blir mindre. Detta kan leda till att fler investeringar blir av och fler personer anställs vilket i sin tur får ekonomin att växa. Så skapas en god cirkel. På så vis kan också marknaderna växa vilket kan generera nya möjligheter för befintliga och nya företag. Därtill kan tillväxten kan också bli högre genom att skattesänkningarna även kan främja innovation och ny kunskap.

Hur ser kopplingen skatter-produktivitet ut?

Produktivitetskommissionens färska delbetänkande konstaterar att kopplingen mellan skatt på arbete och produktivitet främst kommer via effekter på investeringar i humankapital, ansträngning på jobbet och andra val relaterade till arbete. När det gäller skatt på kapital är denna viktig för produktiviteten genom dess effekt på sparande och investeringar. Villkoren för entreprenörskap, som också är betydelsefulla för produktiviteten i ekonomin, påverkas av skatter på såväl arbete som kapital.

Vad behöver göras på skatteområdet från lagstiftarnas håll?

Det finns det goda möjligheter för tillväxtfrämjande reformer inom skattesystemet. Det kan exempelvis handla om sänkt marginalskatt på arbetsinkomster eller sänkt bolagsskatt. Entreprenörs- och innovationsklimatet kan också förbättras genom reformer av kapitalskatterna. Det kan potentiellt ge stora tillväxteffekter på sikt, samtidigt som bortfallet av skatteintäkter är förhållandevis litet. Flera utredningar har nyligen lagt förslag på centrala områden för tillväxten och det är nu viktigt att dessa snabbt bereds vidare så att förslagen kan omsättas i praktiken.

Skriven av: Susanne Ydstedt

Skatt på företagandeDolda skatterSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist