NYHET6 december 2018

Lärlingar kan vara en del av lösningen på kompetensbristen

Nästan hälften av alla försök att rekrytera någon i Skåne misslyckas och allt fler företag vittnar om att de inte kan hitta rätt kompetens. Värst är situationen för klassiska hantverksbranscher. Jessica Prestreshi, vd på Borgeby Stenugnsbageri, tror att lärlingar kan vara en del av lösningen på integrationen. "Vi skulle få extra händer, och de skulle få möjlighet att lära sig ett nytt språk och ett yrke", säger hon.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För att klara av företagens kompetensförsörjning skulle flera behöva genomgå en yrkesutbildning, och för att det ska ske behöver utbildningarna hålla hög kvalitet, god relevans och vara attraktiva. Svenskt Näringslivs utbildningspolitiska expert Johan Olsson var med på företagardagen i Stockholm då Svenskt Näringsliv bjudit in företagare från hela landet för att se hur företagare bland annat beskrev hur de tror vi kan stärka yrkesutbildningarna och visa på goda exempel.

Just bagerier är en av de branscher där kompetensbristen är stor, och där det i dag saknas en specifik utbildning för branschen. På Borgeby Stenugnsbageri försöker man hjälpa in personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett meningsfullt arbete.

Jessica Prestreshi, vd på Borgeby Stenugnsbageri.

– Vi har tagit emot flera personer som har olika utmaningar som gör att de har haft svårt att få ett jobb, men som har kunnat växa och utveckla sig enormt när vi har gett dem chansen. Det som händer när de får ett arbete där de känner att de är uppskattade är magi, säger Jessica Prestreshi.

Johan Olsson anser att det behövs förändringar av lärlingssystemet, så det blir mer standardiserat och leder till yrkesbevis. Men framförallt behöver vi få fler ungdomar att bli intresserade av de olika lärlingsprogrammen.

– Attraktionskraften behöver öka för att få fler att välja yrkesutbildningar, så vi behöver beskriva olika kan karriärvägar bättre? Det finns flera samverkansmöjligheter mellan företag och skola som prao, arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetet, säger Johan Olsson.

Runt tre till fyra månader räknar Jessica Pestreshi med att det tar att lära upp en bagare, men då gör Borgeby Stenugnsbageri allt från grunden. Hon tror att arbetsmarknaden skulle fungera bättre om alla hantverkare hade en lärling som gick bredvid.

– Hos oss har vi konkreta arbetsuppgifter som de flesta kan klara av. Det enda som krävs är att man har vilja att lära sig, säger hon.

Integration
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist