”Mångfalden bygger Lödde Plåt”

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Familjeföretaget Lödde Plåt är en arbetsgivare att luta sig mot, oavsett om man är frisk eller sjuk. Säkerhet, hälsa och välbefinnande är honörsord. "Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra", säger Nicklas Nordbeck, operativ chef.

Nicklas Nordbeck

Nicklas Nordbeck är kritisk mot Arbetsmiljöverket som han vill se oftare ute på arbetsplatserna.

Lödde Plåt är ett familjeföretag inom byggnadsplåtslageri med nära 80 anställda och är etablerade på fyra orter i Skåne. Företaget jobbar långsiktigt och medvetet för att medarbetarna ska hålla och trivas, vilket lett till låg sjukfrånvaro över tid. Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt, menar att det lönar sig för arbetsgivaren.

– Vi har en låg sjukfrånvaro och vår psykiska ohälsa är låg. Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi spar pengar på att våra medarbetare är friska och att vårt arbete utförs med hög kvalitet och säkerhet. Vi jobbar för att behålla och rekrytera framtidens arbetskraft, säger han.

Lödde Plåt utför takarbeten, snöskottning och byggnadsplåtslageri och företaget har egna verkstäder. Företaget har alltid jobbat medvetet och systematisk med arbetsmiljöfrågor, enligt Nicklas Nordbeck. Han menar att arbetsmiljöarbetet måste pågå hela tiden och att det innehåller såväl fysiska som etiska aspekter på arbetsplatsen.

– Säkerhet och fysisk arbetsmiljö är en mycket stor fråga hos oss eftersom majoriteten av våra anställda är plåtslagare. Samtidigt jobbar vi strukturerat och planerat för att alla våra medarbetare ska orka och må bra. Vi har inte råd med sjuk personal, säger han.

Nicklas Nordbeck berättar att företagskulturen alltid har varit viktig för Lödde Plåt. Företaget jobbar med etiska frågor och med målsättningen att vara en arbetsplats med mångfald där alla ska känna sig respekterade och välkomna.

– Vi rekryterar på kompetens och intresse. Vi har anställda från Skåne, Baltikum och Gambia. Vi har kvinnor anställda i den annars så mansdominerade plåtproduktionen och flera kvinnliga plåtslagare. För oss är det ingen skillnad om du är född i Skåne eller utomlands och det är en del av företagskulturen. Mångfalden bygger Lödde Plåt, säger Nicklas Nordbeck.

Arbetsgivare är man inte bara när det går bra, det är man hela arbetslivet, menar Nicklas Nordbeck. Lödde Plåt har därför ett samarbete med Galaxen Bygg, byggsektorns eget företag för rehabilitering. Det innebär att företaget har anställda på rehabilitering från andra delar av byggsektorn.

– Vi vill visa att vi är en arbetsgivare att lita på, såväl när man är frisk och pigg som när man blir sjuk eller behöver byta arbetsuppgifter, säger Nicklas Nordbeck. 

Han pekar på att plåtslagaryrket är ett fysiskt slitsamt jobb och att arbetsgivaren måste visa respekt för det. Därför sätter Lödde Plåt alltid säkerhet, egenhälsa och välbefinnande för de anställda främst. Han menar också att arbetsmiljöarbetet funkar bäst när det är enkelt och utformat efter medarbetarnas behov och en del av den dagliga rutinen.

– Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra. Det är en enkel fråga men som jag tror många arbetsgivare missar att ställa. Kommunikation är viktigt. Det gäller att bygga laget framgångsrikt. På fredagarna slutar tjänstemän tidigare för att få möjlighet att träna på olika sätt, vilket har varit väldigt uppskattat. Efter träningen kommer de hem med ny energi till familjen och har släppt jobbet. Om medarbetarna mår bra så mår företaget bra. Det är välinvesterad tid och pengar, säger Nicklas Nordbeck. 

En avgörande fråga för Lödde Plåt är säkerheten på arbetsplatserna. Nicklas Nordbeck är kritisk mot Arbetsmiljöverket som han vill se oftare ute på arbetsplatserna. Han vill ha fler kontroller och mer tillsyn så att alla företag uppfyller säkerhet och arbetsmiljökrav. Han menar att det ska vara konkurrens på lika villkor.

– Plåtslageri är en konkurrensutsatt bransch och förutsättningen är konkurrens på lika villkor. Det är dyrare med en riktigt bra byggnadsställning som uppfyller säkerhetskraven. Arbetsmiljöverket måste vara mer närvarande och kontrollera arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Arbetsplatsolyckor får inte ske. Det behövs mer tillsyn, säger Nicklas Nordbeck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.