”Mångfalden bygger Lödde Plåt”

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Familjeföretaget Lödde Plåt är en arbetsgivare att luta sig mot, oavsett om man är frisk eller sjuk. Säkerhet, hälsa och välbefinnande är honörsord. "Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra", säger Nicklas Nordbeck, operativ chef.

Nicklas Nordbeck

Nicklas Nordbeck är kritisk mot Arbetsmiljöverket som han vill se oftare ute på arbetsplatserna.

Lödde Plåt är ett familjeföretag inom byggnadsplåtslageri med nära 80 anställda och är etablerade på fyra orter i Skåne. Företaget jobbar långsiktigt och medvetet för att medarbetarna ska hålla och trivas, vilket lett till låg sjukfrånvaro över tid. Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt, menar att det lönar sig för arbetsgivaren.

– Vi har en låg sjukfrånvaro och vår psykiska ohälsa är låg. Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi spar pengar på att våra medarbetare är friska och att vårt arbete utförs med hög kvalitet och säkerhet. Vi jobbar för att behålla och rekrytera framtidens arbetskraft, säger han.

Lödde Plåt utför takarbeten, snöskottning och byggnadsplåtslageri och företaget har egna verkstäder. Företaget har alltid jobbat medvetet och systematisk med arbetsmiljöfrågor, enligt Nicklas Nordbeck. Han menar att arbetsmiljöarbetet måste pågå hela tiden och att det innehåller såväl fysiska som etiska aspekter på arbetsplatsen.

– Säkerhet och fysisk arbetsmiljö är en mycket stor fråga hos oss eftersom majoriteten av våra anställda är plåtslagare. Samtidigt jobbar vi strukturerat och planerat för att alla våra medarbetare ska orka och må bra. Vi har inte råd med sjuk personal, säger han.

Nicklas Nordbeck berättar att företagskulturen alltid har varit viktig för Lödde Plåt. Företaget jobbar med etiska frågor och med målsättningen att vara en arbetsplats med mångfald där alla ska känna sig respekterade och välkomna.

– Vi rekryterar på kompetens och intresse. Vi har anställda från Skåne, Baltikum och Gambia. Vi har kvinnor anställda i den annars så mansdominerade plåtproduktionen och flera kvinnliga plåtslagare. För oss är det ingen skillnad om du är född i Skåne eller utomlands och det är en del av företagskulturen. Mångfalden bygger Lödde Plåt, säger Nicklas Nordbeck.

Arbetsgivare är man inte bara när det går bra, det är man hela arbetslivet, menar Nicklas Nordbeck. Lödde Plåt har därför ett samarbete med Galaxen Bygg, byggsektorns eget företag för rehabilitering. Det innebär att företaget har anställda på rehabilitering från andra delar av byggsektorn.

– Vi vill visa att vi är en arbetsgivare att lita på, såväl när man är frisk och pigg som när man blir sjuk eller behöver byta arbetsuppgifter, säger Nicklas Nordbeck. 

Han pekar på att plåtslagaryrket är ett fysiskt slitsamt jobb och att arbetsgivaren måste visa respekt för det. Därför sätter Lödde Plåt alltid säkerhet, egenhälsa och välbefinnande för de anställda främst. Han menar också att arbetsmiljöarbetet funkar bäst när det är enkelt och utformat efter medarbetarnas behov och en del av den dagliga rutinen.

– Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra. Det är en enkel fråga men som jag tror många arbetsgivare missar att ställa. Kommunikation är viktigt. Det gäller att bygga laget framgångsrikt. På fredagarna slutar tjänstemän tidigare för att få möjlighet att träna på olika sätt, vilket har varit väldigt uppskattat. Efter träningen kommer de hem med ny energi till familjen och har släppt jobbet. Om medarbetarna mår bra så mår företaget bra. Det är välinvesterad tid och pengar, säger Nicklas Nordbeck. 

En avgörande fråga för Lödde Plåt är säkerheten på arbetsplatserna. Nicklas Nordbeck är kritisk mot Arbetsmiljöverket som han vill se oftare ute på arbetsplatserna. Han vill ha fler kontroller och mer tillsyn så att alla företag uppfyller säkerhet och arbetsmiljökrav. Han menar att det ska vara konkurrens på lika villkor.

– Plåtslageri är en konkurrensutsatt bransch och förutsättningen är konkurrens på lika villkor. Det är dyrare med en riktigt bra byggnadsställning som uppfyller säkerhetskraven. Arbetsmiljöverket måste vara mer närvarande och kontrollera arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Arbetsplatsolyckor får inte ske. Det behövs mer tillsyn, säger Nicklas Nordbeck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.