”Mångfalden bygger Lödde Plåt”

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Familjeföretaget Lödde Plåt är en arbetsgivare att luta sig mot, oavsett om man är frisk eller sjuk. Säkerhet, hälsa och välbefinnande är honörsord. "Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra", säger Nicklas Nordbeck, operativ chef.

Nicklas Nordbeck

Nicklas Nordbeck är kritisk mot Arbetsmiljöverket som han vill se oftare ute på arbetsplatserna.

Lödde Plåt är ett familjeföretag inom byggnadsplåtslageri med nära 80 anställda och är etablerade på fyra orter i Skåne. Företaget jobbar långsiktigt och medvetet för att medarbetarna ska hålla och trivas, vilket lett till låg sjukfrånvaro över tid. Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt, menar att det lönar sig för arbetsgivaren.

– Vi har en låg sjukfrånvaro och vår psykiska ohälsa är låg. Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi spar pengar på att våra medarbetare är friska och att vårt arbete utförs med hög kvalitet och säkerhet. Vi jobbar för att behålla och rekrytera framtidens arbetskraft, säger han.

Lödde Plåt utför takarbeten, snöskottning och byggnadsplåtslageri och företaget har egna verkstäder. Företaget har alltid jobbat medvetet och systematisk med arbetsmiljöfrågor, enligt Nicklas Nordbeck. Han menar att arbetsmiljöarbetet måste pågå hela tiden och att det innehåller såväl fysiska som etiska aspekter på arbetsplatsen.

– Säkerhet och fysisk arbetsmiljö är en mycket stor fråga hos oss eftersom majoriteten av våra anställda är plåtslagare. Samtidigt jobbar vi strukturerat och planerat för att alla våra medarbetare ska orka och må bra. Vi har inte råd med sjuk personal, säger han.

Nicklas Nordbeck berättar att företagskulturen alltid har varit viktig för Lödde Plåt. Företaget jobbar med etiska frågor och med målsättningen att vara en arbetsplats med mångfald där alla ska känna sig respekterade och välkomna.

– Vi rekryterar på kompetens och intresse. Vi har anställda från Skåne, Baltikum och Gambia. Vi har kvinnor anställda i den annars så mansdominerade plåtproduktionen och flera kvinnliga plåtslagare. För oss är det ingen skillnad om du är född i Skåne eller utomlands och det är en del av företagskulturen. Mångfalden bygger Lödde Plåt, säger Nicklas Nordbeck.

Arbetsgivare är man inte bara när det går bra, det är man hela arbetslivet, menar Nicklas Nordbeck. Lödde Plåt har därför ett samarbete med Galaxen Bygg, byggsektorns eget företag för rehabilitering. Det innebär att företaget har anställda på rehabilitering från andra delar av byggsektorn.

– Vi vill visa att vi är en arbetsgivare att lita på, såväl när man är frisk och pigg som när man blir sjuk eller behöver byta arbetsuppgifter, säger Nicklas Nordbeck. 

Han pekar på att plåtslagaryrket är ett fysiskt slitsamt jobb och att arbetsgivaren måste visa respekt för det. Därför sätter Lödde Plåt alltid säkerhet, egenhälsa och välbefinnande för de anställda främst. Han menar också att arbetsmiljöarbetet funkar bäst när det är enkelt och utformat efter medarbetarnas behov och en del av den dagliga rutinen.

– Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra. Det är en enkel fråga men som jag tror många arbetsgivare missar att ställa. Kommunikation är viktigt. Det gäller att bygga laget framgångsrikt. På fredagarna slutar tjänstemän tidigare för att få möjlighet att träna på olika sätt, vilket har varit väldigt uppskattat. Efter träningen kommer de hem med ny energi till familjen och har släppt jobbet. Om medarbetarna mår bra så mår företaget bra. Det är välinvesterad tid och pengar, säger Nicklas Nordbeck. 

En avgörande fråga för Lödde Plåt är säkerheten på arbetsplatserna. Nicklas Nordbeck är kritisk mot Arbetsmiljöverket som han vill se oftare ute på arbetsplatserna. Han vill ha fler kontroller och mer tillsyn så att alla företag uppfyller säkerhet och arbetsmiljökrav. Han menar att det ska vara konkurrens på lika villkor.

– Plåtslageri är en konkurrensutsatt bransch och förutsättningen är konkurrens på lika villkor. Det är dyrare med en riktigt bra byggnadsställning som uppfyller säkerhetskraven. Arbetsmiljöverket måste vara mer närvarande och kontrollera arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Arbetsplatsolyckor får inte ske. Det behövs mer tillsyn, säger Nicklas Nordbeck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.