NYHET9 maj 2022

Näringslivet vill se mer samarbete för att få fler i arbete

I den senaste reformeringen av Arbetsförmedlingen lades uppgiften att rusta och matcha arbetssökande mot utbildning och arbete ut på privata aktörer. Många av företagen efterfrågar mer samverkan, med både Arbetsförmedlingen och kommunerna, för att systemet ska fungera bättre.

- Reformen har varit väldigt framgångsrik men tyvärr alltför begränsad. Bara en fjärdedel av de arbetslösa får stöd av de upphandlade tjänsterna, delvis eftersom man måste ha varit arbetslös i minst ett år. Vi skulle vilja att alla ska kunna få denna hjälp från dag ett, säger Per Hammar näringspolitisk expert på Almega.

I dag finns det leverantörer till Arbetsförmedlingen i alla skånska kommuner. En av dessa är bolaget EnRival. De flesta av kommunerna har egna arbetsmarknadsenheter som hjälper arbetslösa som är långt ifrån arbetsmarknaden. Liridon Zogu, operativ chef på EnRival upplever dock att dörren ofta är stängd mot de privata aktörerna, och är kritisk mot att de insatser som görs endast är tillgängliga för personer med försörjningsstöd.

Det är viktigt att samverka med oss privata aktörer för att fler skall komma ut till arbete
Liridon Zogu
Operativ chef, EnRival

- I grunden arbetar vi mot samma mål. Det är viktigt att samverka med oss privata aktörer för att fler skall komma ut till arbete, alla vinner på det, säger Liridon Zogu.

Han påpekar också att det behövs ett större informationsutbyte mellan aktörerna. Exempelvis händer det att personer med försörjningsstöd tackar nej till arbete, men informationen om detta fastnar hos Arbetsförmedlingen och når aldrig kommunen som ansvarar för bidraget.

Sedat Arif, kommunalråd i Malmö, ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Han påpekar att kommunen arbetar aktivt för att få ut personer långt från arbetsmarknaden i arbete, både av ekonomiska skäl och för personernas eget välmående.

- Vi kan se att det är viktigt att tidigt komma ut i någon form av aktivitet, både för den egna hälsan och för möjligheten att komma in i arbete. Personerna vi arbetar med har alla olika förutsättningar, men vi tror att alla kan göra någonting, säger Sedat Arif.

Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge kommun, påpekar att det skapades ett stort vakuum när reformeringen sattes igång fram till dess att de fristående aktörerna hade etablerat sig. Ett stort ansvar lades då på kommunerna. Han tror även att kommunerna i framtiden kommer spela en stor roll.

Det är kommunerna som får ta kostnaderna när det inte fungerar
Patric Åberg
Kommunalråd Östra Göinge

- Det är kommunerna som får ta kostnaderna när det inte fungerar, men samtidigt upplever vi att vi inte riktigt får vara med eller får ersättning för det vi gör. Vi vill gärna se kommunen som det lokala kontoret för arbetsförmedling, som också kan samverka och samarbeta med alla de fristående aktörerna, säger Patric Åberg.

Per Hammar är i grunden positiv till att kommunerna vill samverka med aktörerna, men vill samtidigt varna för att de inte ska konkurrera med de privata företagen.

- Hela systemet bygger på konkurrens på lika villkor och om kommunen går in och försöker vara en del av det så raseras hela idén. Fokusera på utbildningarna, fokusera på dialog med företagen, men låt företagen ansvara för att rusta och matcha de arbetssökande, säger han.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist