NYHET21 oktober 2022

Regeringsförklaringen – vägen framöver 

I veckan fick vi som bekant en ny regering. För oss politiskt intresserade är det nästan julafton när ministrarna ska presenteras. Har man gissat rätt person på rätt ministerpost? Nej, det är sällan man träffar helt rätt, men det är likväl spännande. 

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB och Mostphotos

Men, kanske ännu mer spännande än så är att vi fick en regeringsförklaring, där de breda linjerna för vad som komma skall i form av reformer och politisk inriktning målades upp. Energifrågorna tog förstås stor plats. Vi begriper givetvis att regeringen måste hinna installera sig innan frågan om högkostnadsskydd för elen kan beredas och träda i kraft, men likväl är detta en brännande akut fråga. Signaler att ersätta det energipolitiska målet från 100 procent förnyelsebart till 100 procent fossilfritt är bra. Det är även positivt att det nu ska byggas ny kärnkraft i Sverige, samtidigt som man värnar den befintliga vattenkraften och en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Även det viktigt för många företag.

Det är fundamentalt att den nya regeringen orkar hålla i här, för en stabil elförsörjning som företagen har råd med är så mycket viktigare än vad många för några år sen insåg, ni vet - då vi tog det för givet. Det har gått snabbt, men förhoppningsvis går utvecklingen att vända innan allt för många företag tvingats lägga ner.

Regeringsförklaringen innehöll förstås många olika delar, varav en del är intressantare för oss i näringslivet än annat. Avsnittet om kriminalitet och brottslighet fick förstås stor plats i talet och här får vi hoppas att detta framgent kommer att inbegripa hårdare tag även mot den brottslighet som drabbar företagen.

Kopplat till detta ligger ur vårt perspektiv även utanförskap, bidragsberoende och med det kompetensförsörjning. Det är en orimlig ordning att vi här nere i söder har så pass hög arbetslöshet samtidigt som företagen har svårt att hitta arbetskraft. I Malmö är det till exempel brist på städare, så det är alls inte enbart akademiker som saknas. Statsministern sade i regeringsförklaringen att yrkesutbildningarna också ska anpassas bättre efter arbetsmarknadens behov, vilket är ännu ett led i detta och något många företagare efterfrågat. Om reformer görs för att fler ska känna det är lönsamt att skaffa sig ett arbete är det välkommet.

I den bästa av världar kommer även reformer som gör att fler blir intresserade av att bli entreprenörer. Sådana behövs precis hur många som helst, ty det är de – ni! – som bygger landet och dess välstånd. Att det nämndes att 3:12-reglerna ska förbättras är en liten, men inte oviktig, pusselbit och vi ser fram emot fler.

Vår nya utrikesminister kommer från Oxie utanför Malmö. Har vi tur så innebär detta en större förståelse för Öresundsintegrationen, som vore väl förtjänt av lite mer vänlig omsorg. Oavsett så är detta något vi noga kommer att följa upp i syfte att påverka så det blir enklare att jobba och göra affärer över sundet. Mer affärer, fler i jobb – det är så vi kan få i gång en positiv tillväxt igen. För det behövs.

En regeringsförklaring är förvisso bara ord. Många ord. Vad som blir utkomsten i form av reformer och åtgärder vet vi inte ännu. Vad vi dock vet är att vi i näringslivet behöver konkreta riktlinjer och reformer att förhålla oss till i de frågor som berör oss mest. Det sista vi behöver är fluffiga löften. Så är det.

Så vi sätter oss ingalunda till ro, utan vi från Svenskt Näringsliv kommer att fortsätta att förmedla och driva på politiken med vad ni, våra medlemmar, känner är viktigt att förändra för att kunna få det allra bästa förutsättningar för att driva era företag och för att få dem att växa och bli – ännu mer? - framgångsrika. Slutligen, vår nya statsminister Ulf Kristersson sade så här i sin regeringsförklaring i tisdags:

”Alla de företagsamma människor som skapar jobb, välstånd och dynamik förtjänar vår respekt. Fri ekonomi och fri företagsamhet är grunden för vårt välstånd.”

Det har han ju rätt i. Så nu är det upp till bevis!

Johan Dalén, regionchef Skåne och Blekinge

RegelförbättringFöretagarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist