NYHET17 maj 2022

Skånsk konjunktur i maj - brist och höga priser pressar företagen

Företagens förväntningar på framtiden har dämpats. Tilltagande pandemi i Kina och kriget i Ukraina skapar brist på många råvaror och komponenter.

Faktorer i omvärlden skapar stora brister för företagen.

Varje kvartal mäter Svenskt Näringsliv hur de skånska företagen har utvecklats under det senaste halvåret, och vilka förväntningar de har på de kommande sex månaderna. I den senaste mätningen, som släpptes strax före kriget i Ukraina, uppvisade företagen en försiktig optimism inför framtiden. Samtidigt varnade vi för att riskerna i världsekonomin var många. Med kriget i Ukraina och större spridning av Covid-19 i Kina har den oron tyvärr besannats.

Företagens egna prognoser på den framtida försäljningen är återigen lägre än vanligt och den tänkta återhämtningen efter två år av pandemi riskerar att komma av sig.

Förväntningar på produktion/försäljning under de kommande sex månaderna

- Priser som går upp och ner. Brist på olika varor och råvaror. Det är sådant som nu diskuteras när vi träffar företagen. I vissa branscher varierar priserna så mycket att offerter som lämnas måste besvaras samma dag, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.

Inflationen beräknas också bli hög i år. Svenskt Näringslivs prognos är att den landar runt sex procent i år, för att sedan falla tillbaka på mer normala nivåer nästa år. För att undvika en spiral av allt högre priser är det avgörande att löneökningarna inte blir större än vanligt. Det är inte bara konsumenterna som märker av de skenande priserna, utan även företagen.

- Företagen pressas hårt av de ökande priserna, och vi ser redan företag som tvingas lägga ned. Skulle vi få en spiral av höga lönekrav som ytterligare spär på priserna riskerar det att slå mot jobben, säger Johan Dalén.

Förväntningar på antalet anställda de kommande sex månaderna.

Trots det dystra läget planerar många företag i Skåne att utöka sin personalstyrka. Det kan delvis förklaras av att det råder så stor brist på personal med rätt kompetens att många företag inte har kunnat expandera så mycket som de har velat under tidigare kvartal. En fjärdedel av alla försök att rekrytera i Skåne misslyckas helt.

- Svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens sätter stopp för nya investeringar och satsningar. Många av våra företag hoppas att de ska kunna utöka sin personalstyrka i framtiden men vi vet att alltför många av dem tyvärr inte kommer att lyckas, säger Johan Dalén.

Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist