NYHET28 november 2019

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson.

Foto: Paul Bjorkman

På Berendsen är mångfald, jämställdhet och integrationsfrågor otroligt centrala. De utgör värderingar som organisationen till stor del bygger på.

– Som vi ser det är tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar. Vi växer ständigt och skapar nya arbetstillfällen. Här skapar vi många instegsjobb och har en stor del utlandsfödda medarbetare. Bara hos Berendsen talas 16 olika språk och i vår personalstyrka som är spridd över landet finns medarbetare från 50 olika länder, säger Berendsens vd Johanna Persson.

Berendsens sydligaste anläggning i Sverige ligger i Limhamn. Där arbetar omkring 60 personer från olika delar av världen med regionens 350 hotell- och restaurangkunder. Dagligen hanteras många ton tvätt.

– Mångfald är för oss en självklarhet, det är en naturlig och nödvändig del av vårt företag. Vi är stolta över att vårt arbete med mångfaldsfrågor under en längre tid har gjort att Berendsen skapat goda förutsättningar för att ta emot och integrera personal från alla världens hörn. På många sett fungerar vi som en integrationsmotor, säger Johanna Persson.

Den kvinnliga representationen inom företaget är det även någonting som företaget ser en positiv utveckling kring.

– Nu ligger vår andel kvinnliga chefer på 46 %, i en bransch som traditionellt sett är mansdominerad på chefsnivå. Vi vill att våra anställda ska spegla verkligheten i stort. Både vad gäller våra anställdas bakgrund och kön, säger Johanna Persson.

Ett exempel på hur de tacklar kompetensbristen vad gäller bilförare med c-körkort, som är en viktig fråga även för Berendsen, är att de där intresse finns för att utbilda sig inom ett annat yrke erbjuder medarbetaren ett betalt c-körkort. Att investera i befintliga medarbetare genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter är enligt Johanna Persson en av Berendsens stora framgångsfaktorer.

– Det gör att våra medarbetare vill stanna kvar då de känner att de finns potential att vidareutvecklas om de vill. Att vara en attraktiv arbetsgivare är precis vad vi vill vara. Medarbetare som behöver lära sig svenska får även en möjlighet att göra det på arbetet. Vi arbetar runt deras behov att lära sig svenska och på så sätt kan vi hjälpa många av våra anställda att integreras då det svenska språket är en så viktig nyckel in i Sverige, avslutar Johanna Persson.

Företagsbesök hos Berendsen i Malmö tillsammans med Liberalerna, från vänster: Joel Laguna, Liberalerna, Carola Netterlid, Svenskt Näringsliv, Johanna Persson, Berendsen, Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv och Lars Hansson, Berendsen.
Integration
Skriven avSally Grahn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist