Seminarium

Välkommen på Hbg-frukost!

maj
07
2019
7 maj 2019, 7:30-9:00
Kontaktperson
Sophie Ståhle
Näringspolitisk rådgivare

Jämställda styrelser ger bättre tillväxt och ökad lönsamhet!

Rubriken beskriver fakta. Men varför syns det fortfarande i så låg utsträckning i styrelser och ledningsgrupper och hur gör vi för att på bästa sätt få användning för denna vetskap?
Detta och en del annat kommer det att pratas om på årets andra HBG-Frukost som tar avstamp i Handelskammarens arbete med sin 100-lista. I börsbolag börjar det se bättre ut med jämställdheten i styrelserummet, men ägarledda bolag har fortfarande låg representation av kvinnor i styrelserna. Att börsbolag har högre representation av kvinnor i sina styrelser beror troligen på att man är publika och transparenta. Men hur ska ägarledda bolag öka sin representation? Vi kan inte längre bortse från att ju mer jämställd en styrelse är, desto mer fokuserar styrelsen på tydlig kommunikation till anställda, kundnöjdhet och socialt ansvarstagande. Bolagen blir dessutom mer lönsamma - och det är väl ett skäl så gott som något. Vad kan företag vinna på att öka mångfalden i styrelserummet och hur kan man få ägare och valberedningar att söka bredare? Och var finns alla dessa kompetenta kvinnor? Huvudtalare är Ulrika Dieroff affärsservicechef Sydsvenska Handelskammaren och Kristina Jarring Lilja förtroendespecialist och professionell styrelseledamot. Vi avslutar med en intressant paneldiskussion.

Ta chansen att mingla, träffa andra företagare och få information om aktuella ämnen som berör många företagare och anställda. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Hbgfrukost är ett samarbete som arrangeras av Helsingborgs stad i samarbete med Svenskt Näringsliv, Handelskammaren och Företagarna.

maj
07
2019
7 maj 2019, 7:30-9:00
Kontaktperson
Sophie Ståhle
Näringspolitisk rådgivare
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist