Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 augusti 2019

Vårdmomsen sätter käppar i hjulet för privata aktörer

Den 1 juli infördes moms på uthyrning av läkare, barnmorskor och annan legitimeras vårdpersonal. Momsen har slagit undan benen för den privata sjukvården. “Jag räknar med en kostnadsökning på 200 000 kronor för att upprätthålla samma bemanning som förra året”, säger Tina Zetterling som driver fyra barnmorskemottagningar i Skåne.

Foto: Freddy Billqvist

Vårdtjänster är undantagna från moms. Men enligt nya skattedirektiv ska företag som hyr ut vårdpersonal ta ut 25 procent moms från den 1 juli. Eftersom privata vårdgivare inte har avdragsrätt för ingående moms ökar kostnaden med motsvarade belopp.

Barnmorskegruppen Öresund består i dagsläget av fyra mottagningar och finns i Trelleborg, Vellinge och Malmö. Tillsammans är de 16 anställda, motsvarande drygt 13 heltidstjänster. Alla läkare hyrs in på konsultbasis.

Tina Zetterling, vd Barnmorskegruppen Öresund.
Foto: Freddy Billqvist

– Även om vi inte har lika mycket inhyrd läkartid som vårdcentralerna så drabbas vi också ekonomiskt av detta. För oss handlar det om en kostnadsökning på 25 procent på de läkare och barnmorskor som jobbar som konsulter i eget bolag, säger Barnmorskegruppen Öresunds vd Tina Zetterling.

Vidare menar Tina Zetterling att orättvisan blir tydlig vad gäller momsplikten och avdragsmöjligheten för privata aktörer jämförelsevis med offentliga vårdaktörer, och ställer sig också kritisk till att momsfrågan inte innebär en konkurrensneutralitet i många andra avseenden, till exempel lokalkostnader, investeringar och nyetableringar.

För att upprätthålla mottagningens ackreditering måste verksamheten kunna erbjuda sina patienter den läkarvård och specialistkunskap de behöver. Vårdmomsen kommer nu att resultera i kraftiga kostnadsökningar för Barnmorskegruppen Öresund.

– Tyvärr får jag bita i det sura äpplet. Jag räknar med att det kommer att kosta oss ca 200 000 kronor mer än förra året för att upprätthålla samma bemanning. Det är pengar vi hade velat använda till annat för att utveckla vår verksamhet, säger Tina Zetterling.

Karin Liljeblad
Foto: Anna Rut Fridholm

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna, varnar för allvarliga negativa konsekvenser av förändringen. Nästan hälften av landets vårdcentraler drivs privat.

– Eftersom det är brist på vårdpersonal slår vårdmomsen direkt mot sjukvårdsverksamheten. Mängder av mottagningar i den privat drivna sjukvården får nu svårt att klara sin grundbemanning. Många förlorar avgörande kompetens som de behöver i sin verksamhet. Risken är överhängande att färre patienter kommer att kunna få vård. Läget är akut för många privata vårdgivare. Nu måste regeringen lösa det här problemet genom en lagändring, säger Karin Liljeblad.

Fakta

Från den 1 juli är uthyrning av vårdpersonal momspliktig. Kommuner och landsting har särskild rätt till ersättning för moms. För privata vårdgivare, som inte har avdragsrätt för ingående moms, ökar kostnaden däremot med 25 procent.

Bakgrunden till förändringen är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som hänvisar till EU-domstolens praxis. Domen medför gränsdragningsproblem när den ska tillämpas. Skatteverket har därför i oktober 2018 tolkat domstolens beslut i två rättsliga ställningstaganden, ett om moms vid inhyrning av vårdpersonal och ett om moms i social omsorg. Skatteverket började tillämpa ställningstagandet på eget initiativ från den 1 juli 2019.

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist