NYHET4 april 2022

”Vi ska inte tillåta brottslingar att ha en marknad”

Stölder och inbrott på byggarbetsplatser har blivit alltmer organiserade och professionaliserade. Det ställer högre krav på företagens säkerhetsarbete, menar Peter Martin, säkerhetschef på byggbolaget Peab.

Det ska inte finnas något svinn, allt som försvinner ska anmälas, menar Peter Martin, säkerhetschef på Peab.

Brott mot företag är ett stort bekymmer för näringslivet. 12 miljarder kronor om året förlorar de skånska företagen på grund av brottslighet. Problemen är så stora att 2100 skånska företag har övervägt att lägga ned hela, eller delar, av sin verksamhet. Peter Martin har jobbat som säkerhetschef på byggbolaget Peab sedan 2008. Han ser en utveckling där brotten blir alltmer sofistikerade.

- Förr stals det mycket verktyg på byggarbetsplatserna under dagtid. Nu håller vi containrarna låsta hela tiden, förutom när vi hämtar verktyg. Nu sker stölderna i stället på nattetid, där brottslingarna till och med lyckas ta sig in i specialbyggda säkerhetscontainrar. Stölder planläggs och organiseras i förtid och utförs på ett betydligt mer professionellt sätt, säger Peter Martin.

När det kommer till stölder har Peab i huvudsak två målsättningar. Det ena är att förebygga så många brott som möjligt. Där pekar Peter Martin på vikten av att jobba metodiskt och att undersöka vilka åtgärder som faktiskt får effekt och vilka som enbart ger en känsla av ökad trygghet. Den andra målsättningar är att göra det så svårt som möjligt för gärningsmännen att använda sig av stöldgodset, genom DNA-märkning och att alltid polisanmäla brott.

- Ett stort problem i byggbranschen är att många stölder inte anmäls, och då dyker verktygen inte heller upp i register över stöldgods. Genom att inte anmäla tillåter man en kriminell marknad där brottslingar kan sälja och använda stulna verktyg utan några större risker. Det ska inte finnas något ”svinn” av verktyg som försvinner, utan allt som är borta utan förklaring är en stöld som ska anmälas, säger Peter Martin.

Som ett led i sitt säkerhetsarbete har Peab anställt en kriminolog, bland annat för att försöka förutse när och var det är som störst risk för att råka ut för brottslighet.

- Vi ser att kriminaliteten ser olika ut på olika platser, och vi måste vara smarta i var vi själva lägger ner resurser för att bemöta den, säger Peter Martin.

Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist