NYHET23 februari 2024

Vissa ljusglimtar i den skånska konjunkturen

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Skåne har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.

I Skåne är var femte person i arbetsför ålder inte självförsörjande. Samtidigt har många företag svårt att hitta rätt personer att rekrytera. En ekvation som inte går ihop och är speciellt oroande i en lågkonjunktur. Foto: TT Bild

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Skåne har stora utmaningar framöver. Drygt 27 procent av de tillfrågade företagen i Skåne uppger att det fortsatt finns risk för varsel under det kommande halvåret, att jämföra med riket på knappt 24 procent.

Det finns dock ljusglimtar. Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet under året och att räntan därför kommer att sänkas. Den något ljusare framtidstron syns också i Svenskt Näringslivs företagarpanel där förväntningarna om framtida produktion, antal anställda och investeringar vände uppåt under början av året i Skåne hos företag inom flera branscher. Dock är det fortsatt dystert hos byggbranschen, där 23 procent tror att försäljningen minskar ytterligare kommande 12 månader. Följdeffekterna av detta kommer att bli märkbara för många.

Vi behöver politiska beslut i marknadsliberal anda som hjälper företagen att gasa i uppförsbacken
Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv
Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är dock fortfarande ett orosmoln, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

Den lågkonjunktur Sverige nu befinner sig i kommer efter en lång period av svag tillväxt, och Sverige fortsätter tappa i den internationella välståndsligan. Prognoserna tyder på att inflationen under året kommer gå ner, vilket skapar förutsättningar för en mer offensiv ekonomisk politik.

– Vi behöver politiska beslut i marknadsliberal anda som hjälper företagen att gasa i uppförsbacken. När vi nu ser en tydlig nedgång i inflationen är det viktigt att politiken fokuserar på viktiga strukturreformer för att få fart på Sveriges och Skånes ekonomi. Här bör reformer som underlättar för företagen ha hög prioritet, då det är företagen som är grunden för jobben, tillväxten och konkurrenskraften, säger Johan Dalén.

Åtgärderna bör spänna över flera områden såsom skatter och avgifter, samt rejäla investeringar i infrastruktur - men också kompetensförsörjning. I Skåne är var femte person i arbetsför ålder inte självförsörjande. Samtidigt har många företag svårt att hitta rätt personer att rekrytera. En ekvation som inte går ihop och är speciellt oroande i en lågkonjunktur.

– Det finns all anledning att närma sig frågan om den långvariga kompetensbristen med krafttag. Företagen har länge haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, vilket inte alls behöver handla om högutbildade. Därför behövs det smartare matchning, utbildningar som utgår från företagens behov och ökade incitament att gå från bidrag till jobb, säger Johan Dalén.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist