NYHET30 januari 2023

Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt: tufft konjunkturläge i Södermanlands län

Den privata konsumtionen faller. Sverige går in i en lågkonjunktur. Svenskt Näringslivs företagarpanel i Södermanland visar att företagens förväntningar inför framtiden raskt försämrats. Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt besökte Södermanland på torsdagen för att samtala med lokala företagare om det tuffa konjunkturläget.

”Det är riktigt tufft för många företag i länet”, säger Sven-Olov Daunfeldt.Foto: TT

– Hushållen är rekorddeppiga, och företagare kämpar för sin överlevnad. Många företag i Södermanland tvingas nu avstå från planerade investeringar och min­­ska sin personalstyrka för att överleva den kommande lågkonjunkturen, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Goran Raundusi från Eskilstuna-företaget Rojan food har pausat planer på vidare investeringar och försöker rida ut stormen.
Foto: Rojan Food AB

När Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt på torsdagen besökte Eskilstuna hade han med sig det senaste resultatet från Svenskt Näringslivs företagarpanel. I panelen svarar ett stort antal företag i Södermanland på frågor om det ekonomiska läget. Undersökningen har gjorts under januari månad 2023 och ger därför en helt färsk nulägesbild av hur företagen utvecklats det senaste året och hur de ser på framtiden.

– Vi ser att 34 procent av företagen i Södermanland gör bedömningen att de kommer att ha en lägre försäljningsvolym om tolv månader än de har i dag, och 18 procent ser en risk för varsel eller uppsägningar i verksamheten det kommande halvåret. Det är riktigt tufft, för många, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Sven-Olov Daunfeldt träffade bland annat Goran Raundusi från Eskilstuna-företaget Rojan food. Goran delar Sven-Olovs bild.

– Med ökande räntor, höga elpriser och kostnadsökningar som beror på både en svag krona och det generella prisläget så känner vi definitivt av det tuffa läget. Vi har pausat planer på vidare investeringar och försöker rida ut stormen.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist